Tıbbi Raporlar için Başlık ve Özet Kılavuzları

Medical Case Report Title and Abstract Guidelines (1)

 

Medikal Rapor Abstrakt Bölümünün Amacı Nedir?

Tıbbi ve klinik vaka raporları, olağandışı ve nadir hastalıklar, bozukluklar ve yaralanma vakalarının kaydedilmesinde ayrılmazdır. Sadece belirli bir vakanın ayrıntılarını değil, aynı zamanda arka planı da içermeli ve tıp literatüründe yazılmalıdır.

Araştırmacılar sizin vaka raporunuzu okuma şansına sahip olmadan önce, muhtemelen kendi tıbbi araştırmalarıyla ilgili bilgileri bulmak için soyut indeksler aramaktadırlar. Bu nedenle, hem başlık hem de özeti, vaka raporu hakkında kritik detaylar sağlamak için çok önemlidir. Aşağıdaki yönergeler ve örnekler, vaka raporu dergilerine sunulan tıbbi vaka raporları için bir başlık ve özet oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

 

Hedef Derginiz için Makalenizi Formatlama

Bu kılavuzdaki bilgiler genel olarak çoğu medikal dergiye sunulmak üzere hazırlanmıştır.  Bununla birlikte, her derginin “Yazarlar için Talimatlar”, “Yazar yönergeleri” veya “Makalenizi hazırlama” bölümünde sağlanan içerik ve biçimlendirme için kendi kuralları vardır. Belirli dergiler tarafından kullanılan farklı formatlama stillerini anlamak için çeşitli tıbbi durum raporlarını okuyun.

 

Olgu Sunumu Dergileri

Bazı medikal dergiler sınırlı sayıda olgu sunumuna yer verirler. Ayrıca vaka raporlarında hakemli, tıbbi dergiler de vardır; çoğu açık erişim yayınlarıdır. Birkaç örnek:  Journal of Medical Case Reports, Oxford Medical Case Reports, BJR Case Reports, ve International Journal of Surgery Case Reports.

 

Vaka Raporu Başlığı

Okuyucuların göreceği bir vaka raporunun ilk unsuru olarak, başlık, konuyla yakından ilgili ve özlü, bilgilendirici olmalıdır. Otantik ve ikna edici kalırken araştırmacıların ve derginin diğer okuyucularının dikkatini çekmelidir.

 

Başlığa Dahil Edilecek Faydalı Terimler:
  • Vaka ile İlgili Koşullar:presentation, unusual case, rare case, challenges, complications, symptoms, causes, diagnosis, treatment
  • Hasta ile İlgili Koşullar: patient, adult, child, infant, adolescent, elderly, man/woman

Vaka çalışması ve vaka raporu gibi terimler genellikle gereksiz olarak değerlendirilir ve başlığınızın ilgisini azaltabilir, bu nedenle bunları idareli olarak kullanın.

 

Başlık Örnekleri:
  • “An unusual presentation of primary small lymphocytic lymphoma (SLL) in an elderly woman”
  • “Challenges in the management of mycotic splenic arteriovenous fistula in a cirrhotic patient”
  • “CREST syndrome: a rare cause of chronic upper-gastrointestinal Hemorrhage in adults”
  • “Primary tuberculous dacryocystitis: two cases mimicking tumors of the lacrimal sac

 

Olgu Raporu Abstrakt (Özet) Bölümü

Abstrakt Bölümü, makaleyi okumadan önce okuyuculara özlü, eksiksiz ve anlaşılabilir olmalıdır.

 

Abstrakt Bölümünün Yapısı
  1. Arkaplan (1-2 cümle)İlk olarak, bu davanın neden rapor edildiğini ve onun klinik önemi açıklayın.

Abstract graphic 1

 

2. Olgu sunumu (3-6 cümle)—give a brief description of the patient’s medical and demographic details, their diagnosis, and interventions or complications, and the outcomes. Level of detail should be determined by importance to the novelty and outcomes of the case.

abstract graphic 2

 

3. Tartışma / Sonuç (1-2 cümle) —Bu davanın klinik etkisini ve / veya sonuçlarını kısaca özetler ve klinik alan için öneriler sunar. Daha geniş etkilere sahip olabilecek, alınması gereken önlemleri önerecek ya da gelecekteki araştırmalar için ilginç konular olabilecek vaka yönlerini vurgulayın.

abstract 3

 

Tıbbi Olgu/Vaka Raporu Özet (Abstrakt) Şablonları

Örnek #1: Yaralanma Vakası

We herein report a case of a [patient age and gender] with an unusual case of [injury]. The [injury] consisted of features typical of [common features of the injury/disease/disorder], with additional [additional features of case, if any], signifying a [diagnosis/complications]. Features of this case are discussed together with its implications, including [implications of case]. [Additional measures taken—treatment/surgery/etc.] was undertaken due to [reason for measures].

 

Örnek #2: Hastalık Vakası

[Disease/disorder] is a rare condition characterized by [symptoms]. Its presentation is usually [sporadic/chronic/acute]. Usually seen in patients who are [typical demographics of patient], [disease] presentation in [this specific category of patient] is rare. Symptoms at presentation depend on [parts of body/patient’s environment]. Patients with [disease/disorder] may present with [additional major symptoms]. We herein report a rare presentation of [disease/disorder] in a [patient demographic—age/gender/race/etc.] who suffered from [corresponding symptoms or co-morbid diseases]. [Diagnostics/tests] revealed [results of tests/complication]. The patient underwent [surgery/treatment] and was given [drugs/intubation/etc.]. Recovery was [description of recovery]. In spite of a wide range of therapeutic options for the management of [disease/disorder] described in the literature, the efficacy of those available therapies is [unknown/not well established/open/etc.].

 

İlgili Kaynaklar