Bilimsel Makale Hazırlarken Method Bölümü Hazırlama Yöntemleri

Akademik Yazım,Dergi Gönderimleri,Wordvice

Method Bölümü Yazımı

Yeni bulguları paylaşmak ve çeşitli konulardaki anlayışımızı arttırmak için araştırma yayınlıyoruz. Editörler yayınlamak için bir makale seçtikleri zaman, dikkate aldıkları temel etkenlerden biri metodolojidir. Bir araştırma yazısında yalnızca sonuçları değil, aynı zamanda sonuçları nasıl elde ettiğinizi ve yaptığınız sonuçlara nasıl geldiğiniz de gösterilmelisiniz. Metot bölümü ile, okuyucular deneylerimizi çoğaltabilir ve sonuçlarımızın geçerliliğini değerlendirebilirler.

Bu sizler için ne anlama gelir? Yazınızın Method Bölümü açık ve anlaşılır olmak zorundadır. Hem yapılan fiili işlemleri hem de çalışmanızı tasarlarken yapılan metodolojik seçenekleri açıklamak gerekir. Başka bir deyişle okuyucular, yaptıklarınızı, nasıl yaptığınızı ve niçin yaptığınızı anlamalıdırlar.

Bu bölüm yazınıza başlamadan taslak halinde hazırlanılıp girizgah yapılır. Ve makale bitincede tekrar gözden geçirilip taslak halinde yazılmış bölümler tamamlanıp metin tamamlanır. Metin tamamlanırken (1) Araştırmanızı yürütürken yaptığınız tüm düzenlemeleri yansıtırsınız (2) Var ise ortak yazarların ve yorumcuların geribildirimlerini birleştirirsiniz.

 

Hangi tür bilgilere bu bölümde yer vermeliyim?

Aslında Method Bölümünün ana görevi araştırma sorunuza nasıl cevap verdiğinizdir. Temel düzeyde, test konularını ve değişkenlerini nasıl seçtiğinizi, bu öğeleri nasıl manipüle ettiğinizi veya gözlemlediğinizi, verileri nasıl topladığınızı ve önceki bilgilerin tümünü nasıl analiz ettiğinizi açıklamak gerekir.

Esasen, Yöntemler bölümü araştırma sorunuzu nasıl yanıtladığınızı açıklayacaktır. Temel düzeyde, test konularını ve değişkenlerini nasıl seçtiğinizi, bu unsurları nasıl manipüle ettiğinizi veya gözlemlediğinizi, verileri nasıl topladığınızı ve önceki bilgileri nasıl analiz ettiğinizi açıklamak gerekir.

Bu bölümü taslak olarak oluştururken N-K sorularını gözden geçirin (kim, ne, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl). Bununla beraber yaptığınız her bir basamağı anlatmak yerine, temel noktaları kapsamlı bir şekilde anlatığınıza emin olun.

 

Method bölümünün formatını nasıl oluşturmalıyım?

Her derginin nasıl formatlayacağınıza dair istediği bir yöntem vardır. Yazınızı dergiye yollamadan derginin web sitesinden bunu öğrenebilirsiniz. Fakat size genel bir şablon sunmamız gerekirse aşağıdakileri dikkate alınız:

 1. Çalışma dizaynı. Bu bölüm, araştırmanızın amacına nasıl hitap etmeyi planladığınızı ve fizibilite konuları da dahil araştırma sorunuzu nasıl cevaplamayı düşündüğünüzü açıklamak zorundadır. Amacınız, uyguladığınız çalışma tasarımının rasgele ve sistematik hataları kontrol edebildiğini iyi bir şekilde adreslemektir.
 2. Test konuları (seçim kriterleri ve yöntemleri). Bu öğeleri tartışmanın amacı, okuyucuların daha önce yazınızda sunduğunuz sonuçlar hakkında sahip olabilecek soruları ele almaktır.
 3. Veri toplama (kriterler ve yöntemler). Yöntemlerinizin güvenilirliğini gösterin. Makalede sunduğunuz sonuçlara etki edebilecek tüm değişkenleri doğru bir şekilde önyargısız mı yönelttiniz ve verileri kontrol ettiniz mi?
 4. Veri analizi. Toplanan veriyi nasıl analiz ettiğinizi açıklayarak, okuyucuların verilerinize dair endişelerini giderirsiniz.
 • İPUCU: Alt başlıklar kullanın. Bu çalışmalarınızdaki çeşitli adımları ayırt etmeye yardımcı olur ve kullanılan farklı prosedür tiplerini veya test konularını belirleyebilir. Tipik olarak, yöntemler kronolojik olarak veya prosedür türüne göre düzenlenir.

Aşağıdakiler, Method bölümünüzü hazırlarken veya gözden geçirirken göz önüne almanızın istenen bazı faktörleri özetleyen bir tablodur. Tabloyu yukarıda listelenen dört genel başlığa dayanarak düzenledik. Bu liste kapsamlı değildir, ancak Method bölümünüze, eklemek isteyebileceğiniz konular üzerinde düşünmenize yardımcı olacak bir rehber görevi görür.

Altbölüm
Göz önüne getirilecek veya ele alınacak faktörler
Çalışma şekli

( genellikle giriş paragrafı )

 • Araştırma başlığı hakkında ne biliyoruz?
 • Ne tür bir çalışmayı yürütüyorsunuz (betimsel, analitik, karşılaştırmalı, girişimsel, gözlemsel vb.)?
 • Hangi değişkenleri kullanacaksınız ve hangi değişkenler hangi değişkenlere maruz kalacaktır?
 • Ne sıklıkla ve ne zaman veri oluşturulacaktır?
 • Tahmin modellerini ve sonuçlarını etkileyebilecek tüm faktörleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
 • Bazı fizibilite sorunları nedeniyle tasarımınızı ayarlamanız mı gerekiyor? Öyleyse, hangi faktörler?
Test konuları (seçim kriteri ve metodları )
 • Etik hususlar (tüm hayvan veya insan çalışmaları, etik kurulun araştırma protokolünün onaylanması, insan deneklerinin bilgilendirilmiş onayı vs. gibi faktörleri tartışması gerekir.)
 • Varsa, çalışma ortamı (zaman, mekan, vb.)
 • İnsanlar ve hayvanlar için: demografik ve klinik koşullar, cinsiyet, kilo, türler, yaş, özel özellikler, yaşam koşulları vs.
 • Deneylere başlamadan önce yapılan tüm konularda hazırlıklar.
 • Hedef popülasyon, örnekleme çerçevesi, kullanılan araçlar ve herhangi bir katmanlandırma, kümeleme veya ağırlıklandırma da dahil olmak üzere örnekleme yöntemi.
 • İşe alma yöntemi ve etkinliği, reddedilen herhangi bir konuda
 • Karşılaştırmalı çalışmalar için: grup tahsisi ve randomizasyon prosedürleri.
 • Uzunlamasına çalışmalar için izleme prosedürleri.
Veri toplama (kriterler ve yöntemler)
 • Ölçülen değişkenler (sadece anahtar öngörülerini ve bu değişkenlerin tüm sonuçlarını tanımlar).
 • Verileri toplamak için kullanılan yöntemler ve araçlar (bir aletin üreticisi ve modeli, kalibrasyon prosedürleri ve başkalarının deneysel sonuçlarınızı yeniden üretmesine izin vermek için gerekli diğer bilgileri kapsayan verileri içerir).
 • Önyargı denetimleri (ör. Körleştirme işlemleri)
Data analizi
 • Tanımlayıcı istatistikler (örn., Vasıta, medyan, standart sapma vb.).
 • Çıkarsama yöntemleri (güven aralıkları, varsayımsal test yöntemleri ve regresyon modelleri veya kullanılan diğer modelleme prosedürleri).
 • Karışık gözlemsel çalışmaları ele alan yöntemler.
 • Geçici analiz yöntemleri.
 • Numune alma yöntemleri ve ağırlıklandırma prosedürleri için yapılan ayarlamalar.
 • Kayıp veri.
 • Örnek boyut.
 • Güç tayini.
 • Kullanılan yazılım.

 Yukarıdaki faktörleri düşündüğünüz gibi Method bölümünde taslak hazırlanırken aşağıdaki hususlarıda göze alın.

 

Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

 • Geçmiş zaman kipi kullanın.
 • Sonuçları prosedürlerle karıştırmayın.
 • Uzun açıklamalar ve arka plan bilgilerini hariç tutun (bunlar Tartışmalar bölümüne aittir).
 • Denemenizi yeniden üretmek için gerekli olan gerekli bilgileri yalnızca ekleyin. Önemli bir nokta bıraktığınızı düşünüyorsanız, kendinize şu soruyu sorun: “Bir okuyucu notlarımı takip ettiyse, hariç tutmak istediğim bilgiler olmaksızın kesin olarak farklı sonuçlar üretebilir miydi?” Varsa, bu ayrıntıları ekleyin.
 • Üniteler de dahil olmak üzere hassas ölçümler yapın.
 • Zaten yayınlanmış yöntemlerin açıklamalarını tekrar etmeyin. Bunun yerine, yöntemin daha önce başka yerde tanımlanmış olduğunu belirtmek için numaralı başvuruları kullanın ve yalnızca özgün yöntemde yaptığınız yeni eklemeler veya varyasyonlar hakkında bilgi ekleyin.

Umarım yukarıdaki bilgiler Method Bölümü yazarken size yardımcı olacaktır. Kafanıza takılan sorular dahilinde web sitemizdeki telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Akademik Yazı Destek Hizmetleri