Araştırma Yöntemlerini En İyi Şekilde Nasıl Açıklayabilirim?

Dergi Gönderimleri

Araştırma Yöntemlerini En İyi Şekilde Nasıl Açıklayabilirim?

Yeni bulgular paylaşmak ve çeşitli konulardaki anlayışımızı arttırmak için araştırma yayınlıyoruz.  Önceki bir blog yazımızda tartıştığımız gibi, editörler yayınlamak için bir makale seçtikleri zaman, düşündükleri anahtar faktörlerden biri metodolojidir. Bir araştırma raporunda yalnızca sonuçlar değil aynı zamanda sonuçları nasıl elde ettiğiniz ve bulduğunuz sonuçlara nasıl vardığınız da gösterilir. Metod bölümü ile başkaları bulgularımızı değerlendirebilir.

Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Yöntemler (metodoloji) bölümünüz açık olmalı. Hem yapılan fiili işlemleri hem de çalışmanızı tasarlarken yapılan metodolojik seçenekleri açıklamak gerekir. Başka bir deyişle okuyucular, yaptıklarınızı, nasıl yaptığınızı ve niçin yaptığınızı anlamalıdırlar.

Teorik olarak, Yöntemler bölümü genellikle ilk önce taslak haline getirilir, çünkü araştırma projeniz ilk aşamalarında metodoloji sayesinde ete kemiğe bürünür. Bu bölümü genellikle, araştırmalarınızı bitirdikten sonra sonlandırabilirsiniz çünkü açıklamaları, (1) araştırmanız yapılırken yaptığınız düzenlemeleri ve (2) yorumcuların geri bildirimlerini dahil edecek şekilde ayarlamanız gerekir.

 

Hangi bilgileri eklemeliyim?.

Esasen, Yöntemler bölümü araştırma sorunuzu nasıl yanıtladığınıza açıklık getirmelidir. Temel düzeyde, test konularını ve değişkenlerini nasıl seçtiğinizi, bu unsurları nasıl manipüle ettiğinizi veya gözlemlediğinizi, verileri nasıl topladığınızı ve önceki bilgilerin tümünü nasıl analiz ettiğinizi açıklamak gerekir. Bu bölümü hazırlarken geleneksel W-H sorularını (kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl) düşünün. Bununla birlikte, attığınız her adımı kataloglamadığınızı unutmayın. Bu bölümde odağınız okuyucularınızın yazınızı kapsamlı bir şekilde incelemek istediklerinde bir nevi onlara yordam sunmaktır.

 

Yöntem bölümünü nasıl biçimlendirmeliyim?

Her derginin Yöntemler bölümünün nasıl biçimlendirileceği ile ilgili spesifik gereklilikleri olacaktır, bu nedenle lütfen hedef derginizin Yazarlar için Kılavuzu’nu tekrar kontrol edin. Bununla birlikte, genel olarak, kabaca aşağıdaki noktalara karşılık gelen bölümlere sahip olmalısınız:

 1. Çalışma tasarımı. Bu bölüm, araştırmanızın amacına nasıl hitap etmeyi planladığınızı ve fizibilite konuları da dahil araştırma sorunuza nasıl cevap vereceğinizi açıklamak zorundadır. Amacınız, uyguladığınız çalışma tasarımının rasgele ve sistemik hataları kontrol edebildiğini ortaya koymaktır. Bu noktalara değinerek, okuyucularınız sonuçlarınızda hangi geçerliliğe ve hassaslığa sahip olacaklarını takdir edeceklerdir.
 2. Test konuları (seçim kriterleri ve yöntemleri). Bu unsurları tartışmanın amacı, okuyucuların daha önce yazınızda sunduğunuz sonuçlar hakkında sahip olabilecekleri soruları ele almaktır.
 3. Veri toplama (ölçütler ve yöntemler). Yöntemlerinizin güvenilirliğini gösterin. Makalede sunduğunuz sonuçlara etki edebilecek tüm değişkenleri önyargıyla mı yönelttiniz yoksa kontrol mu ettiniz?
 4. Veri analizi. Toplanan veriyi nasıl analiz ettiğinizi açıklayarak, okuyucuların bu verilerden aldığınız sonuçlar hakkında endişelerinin bazılarına değineceksiniz.
 • İPUCU: Avantajınıza göre alt başlıklar kullanın. Bu çalışmalarınızdaki çeşitli adımları ayırt etmenize yardımcı olur ve kullanılan farklı prosedür tiplerini veya test konularını belirleyebilir. Tipik olarak, yöntemler kronolojik olarak veya prosedür türüne göre düzenlenir, ancak bunları Yöntemler bölümünüzü açıklığa kavuşturmanıza ve okuyucunuz için mantıklı yapmanıza yardımcı olacak herhangi bir biçimde düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdakiler, Yöntemler bölümünüzü hazırlarken veya gözden geçirirken göz önüne almanızın istenen bazı faktörleri özetleyen bir tablodur. Tabloyu yukarıda listelenen dört genel başlığa dayanarak düzenledik. Bu liste kapsamlı değildir; yalnızca, Yöntemler bölümünüze, varsa, bunları eklemek isteyebileceğiniz konular üzerinde düşünmenize yardımcı olacak bir rehber görevi görür.

Altbölüm
Ele alınacak faktörler
Çalışma tasarımı

(çoğunlukla giriş paragrafı

 • Şu anda araştırma konusu hakkında ne biliyoruz?
 • Ne tür bir çalışmayı yürütüyorsunuz (betimsel, analitik, karşılaştırmalı, müdahaleli, gözlemsel, vb.)?
 • Hangi değişkenleri kullanacaksınız ve hangi değişkenler hangi değişkenlere maruz kalacak?
 • Veriler ne sıklıkla ve ne zaman toplanacak?
 • Tahmin modellerini ve sonuçlarını etkileyebilecek tüm faktörleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
 • Bazı fizibilite sorunları nedeniyle tasarımı ayarlamanız mı gerekiyor? Eğer öyleyse, hangi faktörler?
Test konuları (seçim kriterleri ve yöntemleri)
 • Etik düşünceler (bütün hayvan veya insan çalışmalar vb araştırma protokolünün etik kurul onayı, insan deneklerinin bilgilendirilmiş rızası, gibi faktörlerin tartışılması gerekir.
 • Varsa çalışma ayarı (zaman, mekan, vb.).
 • Yaşayan konular (insanlar ve hayvanlar) için: demografik ve klinik koşullar, cinsiyet, kilo, tür, yaş, özel özellikler, yaşam koşulları vs.
 • Deneylere başlamadan önce yapılan herhangi bir hazırlık.
 • Örnekleme yöntemi, hedef popülasyon, örnekleme çerçevesi, kullanılan araçlar ve herhangi bir katmanlandırma, kümeleme veya ağırlıklandırma.
 • İşe alma yöntemi ve etkinliği, reddedilen herhangi bir konunun profili (varsa).
 • Karşılaştırmalı çalışmalar için: grup tahsisi ve randomizasyon prosedürleri.
 • Uzunlamasına çalışmalar için izleme prosedürleri.
Veri toplama (kriterler ve yöntemler)
 • Ölçülen değişkenler (sadece anahtar öngörülerini ve bu değişkenlerin tüm sonuçlarını tanımlar).
 • Veri toplamak için kullanılan yöntemler ve araçlar (bir aletin üreticisi ve modeli, kalibrasyon prosedürleri ve başkalarının deneysel sonuçların çoğaltılmasına izin vermek için gerekli diğer bilgiler).
 • Önyargı denetimleri (ör., blinding işlemleri).
Data analizi
 • Betimleyici istatistikler (ör., Vasıta, medyan, standart sapma vb.).
 • Örneklem ölçüsü.
 • Güç tayini.
 • Çıkarsal yöntemler (güven aralıkları, varsayımsal test yöntemleri ve regresyon modelleri veya kullanılan diğer modelleme prosedürleri).
 • Karışık değişkenleri ele alan yöntemler.
 • Ara analiz yöntemleri.
 • Numune alma yöntemleri ve ağırlıklandırma prosedürleri için yapılan ayarlamalar.
 • Kayıp veri.
 • Kullanılan yazılım.

Yukarıdaki faktörleri düşündüğünüz gibi, Yöntem bölümünü hazırlarken aşağıdaki önerileri de dikkate alın.

 

Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

 • Geçmiş zaman kullanın. (yaptığınız bir şey hakkında yazıyorsunuz böylesi daha mantıklı olur)
 • Sonuçları prosedürlerle karıştırmayın; prosedürleri sadece Yöntemler bölümünde tanımlayın.
 • Uzun açıklamalar ve arka plan bilgilerini hariç tutun (bunlar Tartışmalar bölümüne aittir).
 • Denemenizi yeniden üretmek için yalnızca gerekli bilgileri ekleyin. Prosedürlerinizi asgari seviyeye kadar indirin. Önemli bir noktadan ayrıldığınızı düşünüyorsanız, kendinize şu soruyu sorun: “Bir okuyucu notlarımı takip ederse, hariç tutmak istediklerim olmadan farklı sonuçlara ulaşır mı?” Cevabınız evet ise bu ayrıntıları ekleyin.
 • Üniteler de dahil olmak üzere hassas ölçümler yapın ve herhangi bir ölçüm hatasını ifşa edin.
 • Zaten yayınlanmış yöntemlerin açıklamalarını tekrar etmeyin. Bunun yerine, yöntemin daha önce başka yerde tanımlanmış olduğunu belirtmek için numaralı başvuruları kullanın ve yalnızca özgün yöntemde yaptığınız yeni eklemeler veya varyasyonlar hakkında bilgi ekleyin.

Şimdi bu ipuçları ile anlamlı ve net bir Yöntemler bölümü hazırlayabilirsiniz.

Güçlü bir araştırma yazısı yazma hakkında ek bilgi için,araştırma yazım serisini serisini kontrol edebilirsiniz!

Bu kaynakların yanı sıra, ücretsiz indirilebilir e-kitapımızdaki dergiye gönderme süreci hakkındaki bilgileri de bulabilirsiniz: Araştırma Yazarlığı ve Dergi Yayın E-Kitabı.

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa aşağıdaki yorum kutusuna mesaj gönderebilirsiniz, bize edit@wordvice.com.tr adresinden e-posta atın veya Bize Ulaşın sayfamızı kullanın.

 

Bu makale İngilizce de mevcuttur!