Makalemiz için Potansiyel Çıkar Çatışmalarını Nasıl Önleriz

Yayın Planlama

Makalemiz için Potansiyel Çıkar Çatışmasını Nasıl Önleriz

Etik bütünlüğe sahip olmak, akademisyenler arasında sağlıklı bir işbirliğine dayalı ortamı teşvik etmek için gereklidir. Dijital çağın bilgi patlaması nedeniyle araştırma yayın sisteminin şeffaflığı, ve güvenilirliğini teşvik etmemiz daha da zorunlu hale gelmiştir. Bu nitelikler, çeşitli akademik konulardaki anlayışımızı geliştirmek için hayati bilgilerin verimli bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktadır.

Bu makalede, bir yazarın çıkar çatışmalarını açıklamadaki yükümlülüğüne ve yayıncıların güvencelerini korumak için kaçınması gerekenlere bakacağız.

 

Makale yazımında çıkar çatışması nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, kişinin objektif davranma yeteneği bozulduğunda bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Burada yayın dünyasında, bir araştırma makalesinin içeriğinin geçerliliği veya projenin bulguları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerden bahsediyoruz.

Açıkça görülebilecek çatışma sebepleri finansal veya kariyer avantajları ve ağ oluşturma fırsatları gibi kişisel kazanımlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir deneme tasarlamak veya bir projeye malzeme tedarikini etkilemek konusunda hiçbir kontrole sahip olmaksızın, projenin sağlayıcısı ile yakın arkadaş olduğunuz ve bu gerçeği ifşa edemediğiniz bir durumu hayal edin. Projenin sonuçlarından şüphe edilebilir. Araştırma yazınızı değerlendirenler saklanan birinin olmaması gerektiğini düşünebilir. Acaba, “neden yazar kişisel bir bağlantısı olduğunu söylemedi? Kişi masum olsaydı, saklanacak hiçbir şey kalmazdı.” gibi.

Bazen çıkar çatışması olsa bile, bu etik olmayan herhangi bir şeyin gerçekleştiği anlamına gelmez. Ancak, algı insanlara güçlü bir şekilde etki edebilmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar potansiyel çıkar çatışmalarının açıklanmasıyla ilgili yürürlükteki kuralları dikkatle incelemelidir.

İnsani geniş çaplı projelerde , projenin finansmanı , katılımcı boyutu, kapsamı, yardımcı listesi ayrıntılı bir biçimde açıklanmalıdır. Aksi taktirde güvenilirlik yitirilecek ve projenin okunurluğu azalacaktır.

 

Açıklama yükümlülükleriniz neler?

Yayın Etikleri Komitesi (COPE), dergilerin çıkar çatışmalarını işleme konusunda açık politikalara sahip olmaları gerektiğini ve çelişkili çıkarların mevcut olduğu durumlarda, editörlere bildirmekle yükümlü olduklarını söyler. Çoğu dergi araştırma makalenizi gözden geçirilmek üzere gönderirken bir çıkar çatışması bildirimi eklemenizi ister.

Çıkar çatışmasını tetikleyebilecek ilişki türlerine örnekler, “Potansiyel çıkar çatışmasını tetikleyebilecek ilişkilerin türleri” bölümünde aşağıda açıklanmıştır.

 

Çıkar çatışması bildiriminde yer alacak bilgiler

 1. HİÇBİR çakışma yoksa, kapak mektubunuzda o etki için açık bir ifade ekleyin ve derginiz tarafından sağlanan tüm talimatları uygulayın.
  1. Kapak yazısı için önerilen dil: “To the best of our knowledge, the named authors have no conflict of interest, financial or otherwise.”
  2. Makale dipnotları için önerilen dil: “All authors have [completed the XXX disclosure form] and declare that: (i) no support, financial or otherwise, has been received from any organization that may have an interest in the submitted work; and (ii) there are no other relationships or activities that could appear to have influenced the submitted work.
  3. NOT: ilgili kurumsal gözden geçirme kurullarının (IRB’ler) makalenize dahil etmeniz gereken belirli bir dile sahip olma olasılığı vardır, lütfen bu gereksinimlere uyduğunuzdan emin olun.
 2. Klinik temelli çalışmalar için araştırma makalesi, çalışacak katılımcılarla olası çatışmaları açıklayıp açıklamadığınızla ilgili bir bildirim içermelidir.
  1. Önerilen dil: Bu çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı.
 3. Bir çatışma varsa, Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi (ICMJE) çatışmayla ilgili aşağıdaki bilgileri içerilmesini önerir:

[1] Çalışmaya destek kaynağı isimleri de dahil olmak üzere iş için destek kaynakları, çalışma tasarımında varsa bu kaynakların rolünün açıklanması; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması; raporun yazımı; raporun yayınlanması için verilen karar; veya destekleyici kaynağın böyle bir katılımının olmadığını bildiren bir bildiri; ve

[2] Yazarların çalışma verisine erişip erişmediği, erişimin devam edip etmediği de dahil olmak üzere erişimin niteliği ve kapsamı.

[3] Yukarıdaki ifadeleri desteklemek için editörler, sonuçta mülkiyete veya finansal çıkarlara sahip bir fon sağlayıcı tarafından desteklenen bir araştırmanın yazarlarının “Bu çalışmanın tüm verilerine tam erişime sahip olduğum ve Verilerin bütünlüğü ve veri analizinin doğruluğundan tüm sorumluluğu alıyorum. ” gibi bir bildirgeyi imzalamalarını isteyebilirler.

Önerilen dil: Author A receives research support/consulting fees from [sponsorun adı]; a detailed listing of Author A’s financial disclosures is available at [web sitesi]; Author B has equity in [organizasyon] and serves on the board of directors [organizasyon]; a detailed listing of Author B’s financial disclosures is available at [web sitesi]. No other author has reported a potential conflict of interest relevant to this article.

 

Olası bir çıkar çatışmasını tetikleyebilecek sebepler

The following is a list of conflicts that should be disclosed. This list is not meant to be exhaustive; rather we provide it to give researchers a sense of the type of information that may trigger concerns about potential conflicts of interest.

Aşağıda, ifşa edilmesi gereken çatışmaların bir listesi verilmiştir. Bu liste kapsamlı olmamaktadır; bunun yerine araştırmacılara potansiyel çıkar çatışmaları ile ilgili bilgi vermeyi sağlıyoruz.

 • Finansman kaynakları. sponsoru, destek derecesini ve bu sponsorun araştırma sürecindeki rolünü belirlemek.
 • Mali bağlantılar. Bunlar arasında, danışmanlık ilişkileri, hisse sahipliği istihdam sözleşmeleri, seyahat ve konuşma sözleşmeleri ödemeleri ve sigorta fonu yatırımları (fon katılımcısının bazı mali açıdan ilgilenen şirketlere yatırım üzerinde bazı kontrolleri olduğu gibi) ve diğer avantajlar da olabilir. Potansiyel bir çatışmaya neden olan kuruluşu ve bağlantı / mali katılımın kapsamını belirleyin.
 • Finansal çıkar miktarı. Birçok dergi ve kurumsal gözden geçirme kurulu, alınan herhangi bir maddi desteğin kesin tutarlarının açıklanmasını gerektirir. Bir sponsorun, bir araştırmanın sonucunda menfaat sahibi olduğu görüldüğünde, tüm mali katkılar açıklanmalıdır. Ek olarak, mali katkıların bir çıkar çatışması ya da etik kurul tarafından gözden geçirildiğini ve onaylandığına dair bir açıklama, şeffaflığı artıracak ve maddi çıkarın araştırma projesi üzerindeki etkisine ilişkin şüpheleri ortadan kaldıracaktır.
 • Mali olmayan bağlantılar. Bu kategori, kişisel bağlantılar (aile, ortaklık, vb.), Siyasi bağlantılar ve akademik ilişki içerebilir. Bağlantı kaynağını ve olası ilginin kapsamını belirleyin.

 

Ek Kaynaklar: