Araştırma sorusu yazınızda nerede yer almalı?

Silkefinal

Araştırma Sorusu Netleşmeden Yazıma Başlanılmaz

Araştırma sorunuzu (veya hipotezinizi) yazınızın odak noktasıdır.  Araştırma sorusu veya hipotez, makalenizin Giriş bölümüne girer. Temel olarak, Giriş en az üç ana unsuru açıklar:

a) konu hakkında bilinenler;
b) bilinmeyenler (veya sorunlu çelişkiler)
c) araştırma sorunuz hipoteziniz.

Bazı tıbbi yazarlar, Giriş’in bu organizasyon yapısına bir “huni şekli” olarak atıfta bulunur, çünkü geniş bir şekilde, büyük resimle başlar ve ardından hikayenin odak noktasını daraltana kadar, birbiri ardına bilimsel olarak mantıklı bir adım izlerler.

Şimdi, araştırma sorusunun Mantıklı olarak nasıl güçlü bir odak noktası haline getirileceği ve okuyucunun araştırmanızın önemine duyduğu ilgiyi artırmak için Giriş’e nasıl dahil edildiğine daha detaylı bakalım:

 

a) Bilinenler

Okuyucunuza, araştırma konusu bağlamında daha önce yapılmış olanlardan birini veya önceki çalışmalara kısa bir genel bakış açısı başlamalısınız.

Araştırma çalışmalarımdan birinin konusu “son dönem böbrek hastalığı olan kişilerde (ESRD) diyabetin ölümünün bağımsız bir belirleyicisi olarak araştırılması” idi.  Bu yüzden Giriş bölümünde, ilk olarak diyabetin öncü olduğuna dair temel bilgiyi sundum. Daha sonra, diyabetin gerçekten genel popülasyonda ölüm için bağımsız bir risk faktörü olarak göründüğünü gösteren önceki çalışmaları sundum.

Example: “It seems well established that there is a link between diabetic nephropathy and hypertensive nephropathy and end-stage renal disease (ESRD) in Western countries. In 2014, 73% of patients in US hospitals had comorbid ESRD and type 2 diabetes (1, 2, 3)…”

 

b) Bilinmeyen

Örneğimizde “tartışma”, “bilinmeyen” veya “sorunlu” olarak işaret ediyor ve bu nedenle, daha fazla araştırmanın haklı nedenler oluşturduğuna dair güçlü nedenler sunuyor: Bilinmeyen, “tartışmalı” gibi ifadeler kullanılarak açık bir şekilde ifade edilmeli veya ima edilmeli (örneğimizde olduğu gibi) ), “… belirlenmemiş” veya “… belirsiz”. “Bilinmeyen” in ne olduğunu açıkça belirterek, araştırmanızın yeni olduğunu gösterirsiniz.

Örnek: “However, previous studies have failed to isolate diabetes as an independent factor, and thus much remains unknown about specific risk factors associated with both diabetes and ESRD.”

 

c) Araştırma Sorusu (Hipotez)

Araştırma sorusu, kaçınılmaz olarak “Bilinmeyen” de ortaya çıkan açıklardan veya problemlerden evrimleştiği ve araştırmanızın amacını açıkça belirttiği sorundur. Araştırma sorunuzu sadece bir ya da iki kısa cümle içinde tanımlamak önemlidir. Bilinmeyenden araştırma sorusuna “Bu nedenle” veya “Buna göre” gibi bir kelimeyi veya “Bu sebepten dolayı” veya “Bu önemli bilgi eksikliğini göz önünde bulundurarak” gibi kısa sözcükleri kullanarak geçişi işaretlemek gerekir.

Örneğimizde, araştırma sorusunu şu şekilde ifade ettik:

Örnek: “Therefore, the primary goal of our study was to perform a Kaplan-Meier survival study and to investigate, by means of the Cox proportional hazard model, the value of diabetes as an independent predictor of death in diabetic patients with ESRD.”

Araştırma sorusunu cevaplamak için kullanılan çalışmanın deneysel yaklaşımını içerebileceğini unutmayın.

Araştırma sorusunu başlatmanın diğer yolu, araştırma sorusunu bir hipotez olarak ifade etmektir; böylece okuyucu, cevabı daha kolay tahmin edebilir. Bizim durumumuzda, soru şu şekilde konulabilirdi:

Example: “To test the hypothesis that diabetes is an independent predictor of death in people with ESRD, we performed a Kaplan-Survival study and investigated the value of diabetes by means of the Cox proportional hazard model.”

Bu cümlenin, hipotezin kendisini gösteren bir giriş cümlesiyle yol açtığını ve cümlenin ikinci yarısında yaklaşımın bir özetine dönüştüğünü unutmayın.

 

Amacınız düşünülerek başlayın.

Sonuç olarak, ilk kez bir bilimsel makale (ya da sadece bir araştırma makalesinin tanıtımı) yazmak üzere bir araştırmacı olarak sizin için basit ama en önemli tavsiyem: Yazmaya çalışmadan önce araştırma sorunuzu kesin bir şekilde düşünün; Tam olarak neden bu spesifik araştırmayı yapmak istediğinizi, nedenleri tam olarak öğrenmek istediğinizi ve soruşturmayı nasıl yaptığınızı öğrenin.

 

Wordvice Kaynakları