Çalışmanın Kısıtlamaları ve Alternatifleri Nasıl Sunulur?

Limitations in Research Papers

Çalışmanın limitleri nelerdir?

Her çalışmanın sınırları vardır. Araştırma tasarımı veya metodolojisindeki kısıtlamalar nedeniyle çalışma sınırlamaları bulunabilir ve bu faktörler çalışmanızın bulgularını etkileyebilir. Bununla birlikte, pek çok araştırmacı, çalışmalarının kısıtlılıklarını tartışmaya itiraz etmekten çekinmektedir. Bu durumun, sınırlamalar getirmenin okuyucuların ve hakemlerin gözünde araştırma değerini zayıflatabileceğini düşünmektedir.

Dergilerin editörleri, diğer araştırmacılar veya genel kamuoyu olsun, yazınızdaki sınırlamaların farkında olduğunuzu göstermek için araştırma raporunuzdaki herhangi bir sınırlamayı açıkça kabul etmeniz gerekir. 

Bu yazıda, araştırma kısıtlamaları hakkında yazılan bazı kılavuzları, sıkça karşılaşılan bazı kısıtlamaların örneklerini ve bu bilgilerin sunulması için önerilen teknikleri sunuyoruz.

 

Araştırma yazıma neden sınırlamalar eklemem gerekiyor?

Sınırlılıklar bir çalışmanın potansiyel zayıflıklarına işaret etse de, makalelerinizin sonuna doğru yazılması, araştırmacıların veya yorumcuların bunları bulmadan önce herhangi bir sorunu tanımlamasına yardımcı olur ve güveni artırır. Ayrıca, çalışma sınırlamalarına işaret etmek, araştırma zayıflığının etkisini iyice düşündüğünüzü ve araştırma konusunu derinlemesine anladığınızı gösterir. Bütün çalışmalar sınırlamalarla karşı karşıya olduğundan, dürüst olmak ve bu sınırlamaları detaylandırmak araştırmacıları ve hakemleri onları görmezden gelmekten çok daha fazla etkileyecektir.

 

Sınırları yazımda nereye koymalıyım?

Araştırma başlamadan önce, bazı kısıtlamalar açıkça görülebilir. Bu sınırlamaların öngörüldüğü veya olup olmadığı ve araştırma tasarımından ya da metodolojiden kaynaklanıp kaynaklanmadıklarına bakılmaksızın, makalenin son bölümü olan Tartışma bölümünde açıkça tanımlanmalı ve tartışılmalıdır. Daha spesifik olarak, metodolojinizin bazı güçlü yönlerini ele geçirdikten sonra, bu bölümün başlangıcına yakın çalışma sınırlamaları yerleştirmeye çalışın. Araştırma bulgularınızı derinlemesine analiz etmeden önce sınırlamalarınızı tartışmak, bu bulguları değerlendirecekler karşısında güvenilirliğinizi artırır.

 

Ne tür çalışma sınırlamaları vardır?

Çalışma sınırlamalarının var olmasının birkaç nedeni vardır. Ancak, iki temel sınırlama kategorisi, metodolojiden ve araştırmacı (lar) dan kaynaklanan sorunlardan kaynaklananlardır.

 

Ortak Metodolojik Kısıtlamalar

Metodolojik sorunlardan kaynaklanan sınırlamalar, potansiyel problemi açıkça ve doğrudan tanımlayarak ve bunun ele alınabileceği yolları önererek ele alınabilir . Aşağıda araştırmacıların araştırmadan çıkartabileceği sonuçlara etki edebilecek bazı önemli metodolojik konular bulunmaktadır:
 

Örnek ve seçim ile ilgili sorunlar

Bir örneklem seçmek için bir olasılık örnekleme yöntemi kullanıldığında örnekleme hataları meydana gelir, ancak bu örnek genel popülasyonu veya ilgili popülasyonu yansıtmaz. Bu, çalışmanızın “örnek yanlılığı” veya “seçim eğilimi” olarak bilinen sınırlamaları ile sonuçlanır. Örneğin, araştırma sonuçlarınızı almak için bir anket gerçekleştirdiyseniz, örnekleriniz (katılımcıların) anket sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların uygun türüne veya coğrafi kapsamına erişme konusunda sınırlı bir yeteneğe sahip olabilirsiniz. Bu durumda, anket sorularınıza cevap veren kişiler gerçekten rastgele bir örnek olmayabilir.

 

İstatistiksel ölçüm için yetersiz örnek büyüklüğü

Bir çalışma yürütürken, geçerli bir araştırma sonucunu sonuçlandırmak için yeterli bir örnek büyüklüğüne sahip olmak önemlidir. Örnek ne kadar büyükse, sonuçlarınız o kadar kesin olur. Örnek boyutunuz çok küçükse, verilerden anlamlı ilişkiler tanımlamak zor olacaktır.

Normal olarak, istatistiksel testler, örneklemin bir popülasyonun temsili olarak kabul edildiğinden ve istatistiksel sonucun daha büyük bir popülasyona genelleştirilebildiğinden emin olmak için daha büyük bir numune boyutu gerektirir.Bilimsel hesaplama araçlarını kullanarak araştırmanızı yürütmeden önce uygun bir örneklem boyutunu nasıl seçeceğinizi anlamak iyi bir fikirdir.

 

Konuyla ilgili önceki araştırma çalışmalarının eksikliği

Önceki araştırma çalışmalarını alıntılamak ve atfetmek, çalışmanız için literatür taramasının temelini oluşturur ve bu araştırdığınız araştırma sorusu için teorik temelleri sağlar. Bununla birlikte, araştırma konunuzun kapsamına bağlı olarak, tezinizle ilgili önceki araştırma çalışmaları sınırlı olabilir.

Belirli bir konu hakkında çok az veya hiç araştırma yapılmadığında, tamamen yeni bir araştırma tipolojisi geliştirmeniz gerekebilir. Bu durum, bir sınırlamanın keşfedilmesi,önceki literatürdeki yeni boşlukların tespit edilmesi ve çalışma alanında daha fazla gelişme ihtiyacının ortaya koyulması için önemli bir fırsat olarak düşünülebilir.

 • Verileri toplamak için kullanılan yöntemler / araçlar / teknikler

Araştırma bulgularının analizini tamamladıktan sonra (Tartışma bölümünde), verileri topladığınız şekli veya değişkenleri ölçtüğünüzün sonuçların kapsamlı bir analizini yapma yeteneğinizi sınırladığını fark edebilirsiniz. . Örneğin, anket sorularınızı başka bir uygulanabilir bakış açısıyla ele almanız gerektiğini veya ankete önemli bir soru ekleyemediğinizi fark edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, gelecekteki araştırmacıların bu eksik öğeleri içeren verileri toplama yöntemlerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirterek eksiklikleri kabul etmelisiniz.

Limitations due to Methodology

This limitations section addresses the potential issues caused by the study’s methodology.

 

 Araştırmacı (lar) ın Ortak Kısıtlamaları

Araştırmacı veya araştırmacılarla ilgili durumlardan kaynaklanan kısıtlamalar (bireylerin doğrudan kusuru olsun ya da olmasın) ayrıca ele alınmalıdır ve bu sınırlamaları azaltma yolları – hem varsayımsal olarak hem de çalışmanızda ve gelecekteki çalışmalarda – önerilebilir.

 

Verilere sınırlı erişim

Araştırmanız belirli kişi veya kurumları araştırmayı içeriyorsa, bu katılımcılara sınırlı erişim sorunuyla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu sınırlı erişim nedeniyle, araştırmanızı farklı bir şekilde yeniden tasarlamak veya yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda, sınırlı erişim nedenlerini açıklayın ve bu sınırlamaya rağmen bulgunuzun hala güvenilir olduğundan ve doğrulandığından emin olun.

 

Zaman kısıtlayıcıları

Öğrencilerin ders kitaplarını teslim etmek için son teslim tarihleri olduğu gibi, akademik araştırmacılar da bir dergiye bir araştırma makalesi sunma tarihini karşılamalıdır. Bu nedenle, bir araştırma problemini incelemek ve zaman içinde değişimi ölçmek için gerekli süre, “ödevinizin” son tarihine kadar kısıtlanır. Ödevin son teslim tarihinden önce tamamlayabileceğiniz bir araştırma problemi seçtiğinizden emin olun. Zaman kısıtlamaları çalışmanızı herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilediyse, bu araştırma sorununu yanıtlamak için gelecekteki bir çalışmaya (örn., Uzunlamasına bir çalışma) ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu etkiyi kabul edin.

 

Kültürel önyargı ve diğer kişisel sorunlardan kaynaklanan çatışmalar

Araştırmacılar, kültürel geçmişleri ya da belirli fenomenlerin bakış açıları nedeniyle önyargılı olabilir ve bu, bir çalışmanın meşruiyetini etkileyebilir. Ayrıca, araştırmacıların, sadece hipotezlerini veya argümanlarını destekleyen verilere ve sonuçlara yönelik önyargıları olması mümkündür. Bu problemlerden kaçınmak için, çalışmanın yazarı (yazarları) sorunun nasıl ifade edildiğini ve veri toplama sürecinin uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemelidir.

 

Kısıtlama Tartışmalarınızı Organize Etme Adımları

Çalışma kısıtlamalarını tartıştığınızda, sınırlamalarınızı listelemeyin ve açıklamayın – bu sınırlamaların araştırma bulgularınızı nasıl etkilediğini açıklayın. Çalışmanızda çok sayıda sınırlama olabilir, ancak araştırma sorularınızı nasıl ele aldığınızı belirtin.
Sınırlama bölümünüzü üç adımda bölmenizi öneririz: (1) sınırlamaları tanımlayın; (2) çalışmanızı nasıl etkilediklerini açıklayın; ve (3) gelecekteki çalışmalar ve mevcut alternatifler için bir yön önerin. Çalışmanızın sınırlamalarını tartışırken bu diziyi izleyerek, araştırmanızın kalitesini ve bütünlüğünü bozmadan çalışmanızın zayıflığını açıkça gösterebileceksiniz ve bu güvenilirliğinizi artıracak.

 

1. Adım Sınırlamayı tanımlayın
 • Bu bölüm, sınırlama tartışmanızın yaklaşık% 10-20‘sini içermelidir.

İlk adım, çalışmanızı etkileyen belirli sınırlamaları tanımlamaktır. Çalışmanızı etkileyebilecek birçok araştırma sınırlaması vardır, ancak tüm olası sınırlamaların uzun bir incelemesini yazmanız gerekmez. 200-500 kelime eleştirisi, araştırma sınırlamaları bölümü için uygun bir uzunluktur. Bu bölümün başında, çalışmanızın karşılaştığı sınırlamaları ve bu sınırlamaların ne kadar önemli olduğunu belirleyin.

Sadece aşağıdakiler üzerinde en büyük etkiye sahip olan sınırlamaları belirlemelisiniz: (1) bulgularınızın kalitesi ve (2) araştırma sorunuzu cevaplama beceriniz.

Step 1: Identify and describe the limitation.

Step 1: Identify and describe the limitation. Here, the model’s estimates are based on potentially biased observational studies.

2. Adım Bu sınırlamaları ayrıntılı olarak açıklayın
 • Bu bölüm, sınırlama tartışmanızın yaklaşık% 60-70‘ini oluşturmalıdır.

Araştırma sınırlamalarınızı belirledikten sonra, sınırlamaların yapısını ve çalışmayı potansiyel olarak nasıl etkilediğini açıklamanın zamanı geldi. Örneğin, nicel araştırma yaptığınızda, olasılık örneklemesinin olmaması, bahsetmeniz gereken önemli bir konudur. Öte yandan, nitel araştırma yaparken, araştırma bulgularını genelleştirememe, sözünü hak eden bir konu olabilir.

Bu sınırlamaların araştırmanın sonuçları üzerindeki rolünü açıklayın ve bu “sınırlayıcı” metodolojiyi veya araştırmanızdaki diğer eylemleri kullanarak yaptığınız seçimi doğrulayın. Ayrıca, bu sınırlamaların tezinizin kalitesini düşürmediğinden emin olun.

Step 2:

Step 2: Explain the limitations in detail and the potential impact. These limitations can be broken down into several subsections, as seen in this example.

3. Adım Gelecek çalışmalar ve mevcut alternatifler için bir yön öneriniz (isteğe bağlı)
 • Bu bölüm, sınırlama tartışmanızın yaklaşık% 10-20‘sini içermelidir.

Sınırlılığınızı onayladıktan sonra, gelecekteki çalışmalarda bu sınırlamaların üstesinden gelmek için bazı olası yolları tartışmanız gerekir. Bunu yapmanın bir yolu, sunduğunuz bu çalışmanın sınırlamalarını ya da “boşlukları doldurmak” ile ilgili sorunları önlemek için alternatif metodolojileri ve yöntemleri sunmaktır. Bu alternatiflerin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini tartışın ve araştırmacıların neden bu yaklaşımları seçmesi gerektiğini açık bir şekilde açıklayınız. Önceki çalışmaların kullandığı yaklaşımlar ve bulguları üzerinde sahip oldukları etkiler konusunda güncel olduğunuzdan emin olun. Bu yaklaşımları ve nedenini öneren inceleme makalelerini veya bilimsel organları alıntılayınız. Bu, seçtiğiniz yaklaşımın desteklenmesi için kanıt olabilir, ya da seçimlerinizi sınırlama olarak değerlendirmenizin nedeni olabilir.

 

Çalışma Sınırlarını Tartışmak için Kullanılan Genel İfadeler

Aşağıdaki ifadeler çalışma sınırlamalarını tanıtmak ve tanımlamak için sıklıkla kullanılır:

 • “There may be some possible limitations in this study.”
 • “The findings of this study have to be seen in light of some limitations.”
 •  “The first is the…The second limitation concerns the…”
 •  “The empirical results reported herein should be considered in the light of some limitations.”
 • “This research, however, is subject to several limitations.”
 • “The primary limitation to the generalization of these results is…”
 • “Nonetheless, these results must be interpreted with caution and a number of limitations should be borne in mind.”
 • “As with the majority of studies, the design of the current study is subject to limitations.”
 • “There are two major limitations in this study that could be addressed in future research. First, the study focused on …. Second ….”

Araştırma yazımı ve dergi gönderimleri ve yayın süreci hakkında daha fazla makale için, Wordvice’nin Akademik Kaynaklar sayfasını ziyaret ediniz.

 

 Wordvice Kaynakları

 

Ek Kaynaklar

 

Makale Kaynakları