[Video] Makaleniz için Başarılı bir Giriş Bölümü Nasıl Hazırlanır

Başlık  ve abstrakttan sonra, okuyucunun araştırma makalenizle ilk gerçek etkileşimi Giriş Bölümünden başlar. Girişiniz okuyucularınızın çalışmalarınıza yaklaştıkları temeli kurar. Bu videoda ve makalede ele aldığımız ipuçlarını kullanınız.
 

Giriş Bölümünün Amacı Nedir?

Makalenizi kronolojik bir hikaye olarak düşünün: A noktasıyla başlar (giriş) ve B noktasına doğru ilerler (tartışmalar / sonuçlar). Girişiniz, çalışmanızın doldurmayı amaçladığı bilgi boşlukları hakkında içerik içerdiğinden, okuyucunun yazınız hakkında ilk izlenimi elde edeceği kısımdır. 

 

Giriş Bölümünde iki ana soruyu cevaplamak durumundasınız:

 1. “Bu çalışmam neden şu anda var olan bilimsel bilginin boşluğunu doldurmak için gerekli”?
 2. “Bu boşluk neden doldurulmalı?”

Tüm bilgi düzlemimizi tamamlanmamış bir bulmaca olarak düşünün; birlikte toplanan parçalar, ne kurulduğunu veya ne bilindiğini anlatır. Kayıp parça bilginin “boşluğu” veya şu anda bilinmeyen şeydir. Çalışmanızın açıklamaya yardımcı olacağı şey budur.

Bu nedenle, Giriş bölümünde sağladığınız bağlam, öncelikle bir bilgi boşluğu olduğunu göstermeli ve bunun nerede olduğunu tanımlamalı, neden doldurulması gerektiğini açıklamalı ve sonra bu çalışmanın bu boşluğu neden doldurmak istediğini kısaca özetlemeli.

 

Giriş Bölümünde nelerin dahil edilmesi gerekir?

Giriş, incelenen konuyla ilgili arka plan bilgisinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın üstlenilmesinin gerekçesi (“boşluk doldurmak” için); anahtar referanslar (ön çalışma ya da başka bir yerde ortaya çıkan yakın ilişkili belgeler); kağıda kullanılacak önemli terimlerin, tanımların veya kısaltmaların açıklığa kavuşturulması; ve çalışmanızı ilgilendiren kısa ama kesin bir çalışma analizi yaptığınız kısım giriştir. 

 

Giriş Bölümünüzü Yapılandırmanız için İpuçları

Introduction Flow
Girişiniz hipotezinize ulaşıncaya kadar geniş ve dar başlamalıdır. Yapmak istediğiniz ilk şey araştırma alanınızı belirtmek ve daha sonra bilinenleri hemen göstermektir. Bu aynı zamanda “arka plan bilgisi” olarak da bilinir.

Araştırma konu alanınızı yansıtan güçlü bir ifadeyle başlayın ve araştırmanızın incelediği problemleri çerçevelemek için sorular sorun veya açıklamalarda bulunun. Okuyucularınızı soruna yönlendirmek ve bildiğimiz şeyleri onlara göstermek için genel soruları burada sorabilirsiniz: Örneğin “Şişe burunlu yunusların akciğer kapasitesi hakkında ne biliyoruz?” Başlıklarda anahtar kelimeler kullanın.

 

Girişinizin başlangıcı: “Halihazırda neyi biliyoruz?” 

 • Çok geniş arka plan bilgilerini belirtmekten kaçının. Okurlarınızın bileceği çok fazla açık durumu belirtmeniz gerekmez. Örneğin, şişe burunlu yunuslarla ilgili yazıyorsanız, muhtemelen memelilerin oksijen soluduğunu açıklamak zorunda değilsiniz.
 • Kullandığınız tüm kaynaklardan alıntı yaptığınızdan emin olun.
 • Sadece gerekli altyapı bilgisini sağlayın.
 • Mevcut bilgi tabanını açıklamanızı destekleyen güncel birincil literatürü gözden geçirin.

 

Girişinizin ikinci bölümü: “Bilgi boşluğu nerede?”

 • Arka plan bilgilerini sağladıktan sonra, burada çok az bilginin bulunduğu alanları vurgulamaya başlayacaksınız.
 • Explain HOW and WHY we should fill in that gap—what does this missing information do to impede understanding of a process or system. Identify what logical next steps can be developed based on existing research
 • NASIL ve NİÇİN’i açıklamalıyız. Mevcut araştırmaya dayanarak hangi sonraki adımların geliştirilebileceğini tanımlayın.
  Burada mevcut verileri incelediğinizi ve yeni uygulamalar bulmak ve yeni çıkarımlar yapmak için nasıl bir yöntem tasarladığınızı gösteriyorsunuz.

 

Girişinizin final bölümü: ” Çalışmanız bilgi boşluğunu nasıl dolduruyor?”

Eksik bilgileri buldunuz, şimdi amacınızı belirtmeli ve açık bir hipotez veya çalışmanın amacını vermelisiniz.
 • Hipotez, çalışmanızda neler olacağı konusunda çok kısa, 1-2 cümle açıklamadır.
 • Bu genellikle “If….then…” biçiminde yazılır: “If x and y are present, then z will occur.”
 • Bu soruyu cevaplamaya çalışın, “Bu boşluğu doldursak, okuyucular ne gibi yararlı bilgileri kazanacak?”

 

Giriş Bölümünüzü Ne zaman Yazmalısınız?

Pek çok araştırmacı, girişlerini NE ZAMAN  yazmaya karar verecekleri konusunda zorluk çekmektedir. Araştırma  taslağınızın düzenini dikkate almanız önemlidir, çünkü araştırma makalesindeki her şey Giriş bölümünden akmalıdır. Bu nedenle, oluşturulması en zor kısımlardan biridir ve Materyalleri -Yöntemleri, Sonuçları yazdıktan sonra yazılmalıdır. Bu şekilde, kağıdınızın geri kalanı için etkili bir zemin hazırlamanız sağlanacaktır.

 

Bazı dilbilgisi ve stil önerileri

İçerik ve organizasyona ek olarak, araştırma yazarları, basılı çalışmalarının okunabilirliğini ve gücünü doğrudan etkileyen dilbilgisi ve üslup konularının da farkında olmalıdır.
 • Mümkün olduğunda active voice yazın. Bu, cümlelerinizi kısaltır ve bilgilerinizin etkisini artırır.
 • Kısa cümleler yazın — bu kompakt giriş bölümünde gerekli tüm bilgileri almanızı sağlar.
 • Mümkünse daha güçlü fiiller kullanın – bu da cümle uzunluğunu ve yazının gücünü etkiler.
 • Her zaman argümanlarınızı genişten özele taşıyın.

Güçlü bir giriş okuyucuları tüm araştırma makalenizi okumaya teşvik edecek ve çalışmalarınızın bilimsel dergilerde yayınlanmasına yardımcı olacaktır. Yazı yazma ve dergi gönderimleri ile ilgili daha fazla bilgi ve ipucu için Kaynaklar sayfamıza göz atın.

 

Ek Kaynaklar