Araştırma Yazılarında Paragraflama Rehberi (APA, AMA)

Akademik Yazım,Makale Hazırlama,Stil ve Biçimlendirme

 

Neden Paraphrase ile Açıklamalısınız?

“Paraphrasing”, başkalarının sözlerinin anlamını doğrudan alıntı yapmak yerine kendi kelimelerinizle ifade etmemizdir.
Etkili bir şekilde paraphrase ile şunları yapabilirsiniz:
 • yerden tasarruf eder ve çalışmanızı daha odaklı tutarsınız
 • karmaşık bilgileri genel okuyucuların anlayabileceği dile getirirsiniz
 • intihalden kaçınır kendi makalenizde kendi düşüncelerinizi sunarsınız

 

Yazımızda Doğrudan Alıntı Ne Zaman Kullanmalı

Paraphrase box 1

 

Alıntılar için Genel Kurallar

Direkt Alıntı: sadece orijinal kelimelerin ve / veya sözcük sırasının “kopyala-yapıştır” ı. Biçimlendirme kurallarına (APA, AMA, MLA, vb.) Sahip tüm araştırma makalelerinde, alıntılanan metin tırnak işaretleri ve metin içi alıntı ile birlikte verilmelidir.

Paraphrase: orijinal çalışmadan bazı temel terimleri içerebilir, ancak orijinal çalışmayı temsil etmek için yeni bir dil kullanmalıdır — ORİJİNAL ÇALIŞMAYI KOPYALAMAYIN. Yorum yazarken, alıntı işaretleri eklemenize gerek yoktur, ancak orijinal çalışmayı hala göstermeniz gerekir.

 

Kaynak Metnin Paraphase’e Dönüştürülmesi

Adım 1: Anlamını tam olarak anlayana kadar kaynak malzemenin önemli kısımlarını okuyun.

Adım 2: Bazı notlar alın ve kaynak materyalin temel şartlarını listeleyin.

Adım 3: Sadece ana terimleri kullanarak, kaynak materyale bakmadan kendi paragrafınızı yazın.

Adım 4: Sürümünüzün, kaynak malzemenin önemli kısımlarını ve amacını yakaladığından emin olmak için kontrol edin.

Adım 5: Yorumunuzun nerede başladığını ve metin içi alıntı ile bittiğini belirtin.

 

Paraphrase Oluşturmada Bazı İpuçları

Yorumlarınızı daha da güçlendirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Bu kurallardan yalnızca birini izole olarak uygulamamanız gerektiğini unutmayın; bu teknikleri, rastlantısal intihal olasılığınızı azaltmak için birleştirin.

*Kırmızı ile  işaretli metin, kaynak metinden önemli değişiklikleri gösterir.

 

Kaynak metnin akışını değiştirin

Cümlenin sesini değiştirerek (aktif ses pasif, pasif sesten aktif), cümlelerinizin genel yapısını değiştirebilir ve kendi sözleriniz olan kelimelere dönüştürebilirsiniz.

Paraphrase box 2

 

Eş anlamlı kelimeleri ve ilgili terimleri bulmaya çalışın.

Özellikle anadili İngilizce olmayan konuşmacılar için orijinal metindeki eş anlamlı veya benzer terimleri bulmak mükemmel bir kaynak olabilir. Ancak, tam olarak anlamadığınız terimleri kullanmamaya dikkat edin.

 

Sinyal terimlerini dahil edin

Sinyal terimleri (örneğin., “they write,” “Kim notes that…” “He believes that…”)  çalışmaları sorunsuz bir şekilde uygulamaya koymaya ve okuyucunun kendi fikirlerinin nerede bitip nerede başladığını öğrenmesine yardımcı olur.

Paraphrase box 3

 

Konumunuzu göstermek için belirli sinyal fiillerini kullanın

Yazarlar orijinal içerikle ile ilgili konumlarını tarafsız, anlaşmazlık ve anlaşma gösteren fiileri kullanarak gösterirler. Bir göreceli zamir olan  (“that,” “how,” “if”) de birçok durumda kullanılır.

Paraphrase box 4

 

Kaynak metnin birden çok cümlesini bir veya iki cümle olarak birleştirin

Paraphase in temel nedenlerinden biri, çok fazla kelime kullanmadan orijinal metnin ana fikrini yakalamaktır. Bu ana fikri yakalamak için, sözdiziminde yalnızca bir ya da iki cümle kullanın.

Orijinal Kaynak Metin

Dergide öncelikle, geniş çapta tanımlanmış iş ve örgütsel ortamlardaki bilişsel, motivasyonel, duyuşsal ve davranışsal psikolojik fenomenleri daha iyi anlayan ampirik ve teorik araştırmaları dikkate alır. Bu psikolojik fenomenler bir veya birden fazla düzeyde olabilir – bireyler, gruplar, organizasyonlar veya kültürler; iş, eğitim, öğretim, sağlık, hizmet, hükümet veya askeri kurumlar gibi iş ortamlarında; Kamu veya özel sektörde, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda bulunabilir.

(Kaynak: Journal of Applied Psychology Website http://www.apa.org/pubs/journals/apl/)

Kaynak Metnin Kısa Açıklaması

Journal of Applied Psychology (Uygulamalı Psikoloji Dergisi), geniş bir yelpazedeki psikolojik fenomenlerin anlaşılmasını artıran ve alt grup, kurum veya sektörle sınırlı olmayan çeşitli ortamlar için geçerli olan çalışmaları kabul etmektedir (JAP, 2015).

 

Aynı cümle içinde tırnak içinde alıntı ve paraphrase birleştirin.

Çoğu zaman, araştırma yazarları şu anki çalışmadan ve alıntılanmış çalışmadan bilgiyi tamamen farklı cümlelere ayırırlar. Bu, eserler arasındaki diyaloğu sınırlar, okuyucu için sıkıcı olur ve kağıt çok fazla alıntı yapılan malzemeden oluşuyorsa bile intihal sorunları yaratabilir. Tüm bu konuları düzeltmek için, sözlü cümlelerinizde doğrudan alıntılar ekleyin ve araştırma yazınızı daha doğal  hale getirin.

Orijinal Kaynak Metin: (YUKARIDA BAKINIZ)

Alıntı / Praphrase Kombinasyonu

The Journal of Applied Psychology (Uygulamalı Psikoloji Dergisi), “bilişsel, motivasyonel, duygusal ve davranışsal psikolojik fenomenleri daha iyi anlama” ve “iş, eğitim, sağlık, hizmet, hükümet veya askeri kurum” gibi çeşitli ortamlar için geçerli olan çalışmaları kabul eder. (JAP 2015). 

Orijinal kaynaktan alınan bazı detaylar, doğrudan metinden alındığı için alıntılanmıştır. Okuyucuların bilmesi gereken önemli bilgileri sağlarlar ve bu nedenle burada alıntı yapmak mantıklıdır.

 

İntihali Önleme

Her ne kadar paragraflama (paraphrase), intihal örneklerini azaltmaya yardımcı olsa da, yazarların atıf kurallarına uymaları gerekmektedir. Orijinal malzemeyi yeniden yazarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.
 • Paraphrase yaparken, kendi kelimelerinizi kullanın. Kopyala yapıştır yapmayın.
 • Kendi terimlerinizle sözdeyken bile, metin içi alıntılar sağlamanız gerekir (format gereksinimlerine göre – APA, AMA, MLA, vb.).
 • Önceki çalışmanızdan alıntı yapıyorsanız veya yorum yapıyorsanız, başka bir kişinin işi olarak ele alın (örn., Tırnak işaretleri ve / veya atıflar kullanmanız gerekir).

 

İntihal Paraphrase için Örnek

Aşağıdaki örnek, Uygulamalı Psikoloji Dergisi web sitesinden alınan yukarıdaki kaynak metnin bir ifadesidir. Çalışmanın intihalinden kaçınmak için yazarın yukarıda belirtilen kurallara uymadığını unutmayın.

 

Kaynak Metnin İntihal Versiyonu

Uygulamalı Psikoloji Dergisi (JAP 2015), geniş çapta tasarlanan pek çok ortamda motivasyonel, duyuşsal, bilişsel ve davranışsal psikolojik fenomenleri artıran ampirik ve teorik araştırmaları kabul etmektedir.

Bu fenomenler çeşitli seviyelerde olabilir – bireysel, takımlar veya kültürler; iş, eğitim, öğretim, sağlık, hükümet veya askeri kurumlar gibi profesyonel ortamlarda; Kamu ya da özel sektörde, kar amacı gütmeyen kurumlarda.

Kaynak metin kelimelerinden bazıları değiştirildi veya kaldırıldı; Genel anlamlar ve dilbilgisi yapıları kopyalanmıştır. Son olarak, tırnak işaretleri eksik. İçeriğin etrafında tırnak işaretleri koymadığınız sürece aynı dili kullanmayın.

 

Çoklu İlişkilendirme Yöntemi Örneği

Bu örnekte, kaynak metindeki detaylar ve bunların açıklamalarda nasıl değiştirildiği kırmızıyla gösterilmiştir. Yazarın içeriğini tanıtmak için her sürümde sinyalleme şartlarının kullanıldığına dikkat edin.

Orijinal Kaynak Metin: “Tamamen büyüyen penguenler, sıvı malzemeye ek olarak 74 mm Hg basınç oluşturur ve daha yüksek viskoziteye sahip olan malzemeye benzer şekilde daha yüksek viskoziteye sahip malzemeyi salgılar.”

Doğrudan Alıntı: Antarktika penguen defekasyon alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmada, Brooks (1995, s.4) şöyle yazmıştır: “Tamamen büyümüş Chinstrap penguenleri, sıvı materyalin salgılanması için yaklaşık 74 mm Hg  basınç üretmektedir. petrolün. ”

 

* Tırnaklar etrafında alıntılar; sağlanan birçok detay; Tam bir cümle kote edilir.

Paraphrase: Chinstrap penguen defekasyon alışkanlıklarını incelediğinde, Brooks (1995, s.4), tamamen büyüyen penguenlerin daha viskoz fekal madde salgıladığında çok daha yüksek bir basınç oluşturduğunu gözlemlemiştir.

 

* Tırnak işareti yok; alıntılar dahil; En önemli veri gerçeğinin altı çizildi: “Penguenler daha kalın dışkı çıkarmak için daha fazla baskı kullanıyor.”

Alıntı / Anlatım Kombinasyonu: Brooks penguenlerin tükenme alışkanlıklarını incelediğinde, (1995, s.4) tamamen büyüyen penguenlerin atıkları nasıl attığına göre değiştiğini gözlemleyerek, “sıvı malzeme salmak için yaklaşık 74 mm Hg basınç ve malzeme salmak için 430 mm Hg” daha yüksek viskozitede yağa benzer. ”

 

* Tırnaklar sadece doğrudan alıntılanan bilgiler etrafında; en önemli veri olgusu açıklanmıştır.

 

 Paragraflama (Paraphrase) Kontrol Listesi

 • Yazdığınız ifadeyi kendi kelimelerinizle yazın.
 • Her zaman açıklama içeren bir alıntı ekleyin. Başkalarının fikirlerini bu şekilde kullanmaya devam edersiniz.
 • Doğrudan bir alıntı kullandığınızda, neden dahil ettiğinizi göstermek için alıntıyı netleştirdiğinizden emin olun.
 • Özellikle doğal bilimlerdeki makalelerde alıntılanmış metin bloklarını kullanmaktan kaçının. Hemen hemen her zaman bir açıklama / alıntı kombinasyonu kullanabilirsiniz.
 • Genel olarak, önce araştırmanıza odaklanın – argümanlarınızı geliştirmek veya araştırmanızı netleştirmek için herhangi bir ek bilgi kullanılmalıdır.

 

Akademik yazı ve dergi yayın süreci hakkında daha fazla bilgi için, Wordvice’in Kaynaklar sayfasını ziyaret edin ve ilgili makalelere ve videolara göz atın:

 1. Hartley, James. Academic writing and publishing: a practical guide. New York: Routledge, 2010. Print.
 2. Penn State College of Earth and Mineral Sciences Blog: “Descriptive Abstracts.
 3. Academic Conferences and Publishing International: “Abstract Guidelines for Conference Papers.”
 4. UNC College of Arts and Sciences Writing Center Blog: https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/abstracts/
 5. Wordvice Blog: “How to Choose the Best Title for Your Manuscript.
 6. The University of Wisconsin Writing Center Writer’s Handbook : https://writing.wisc.edu/Handbook/QPA_paraphrase2.html
 7. Wordvice Blog: Makaleniz için En İyi Anahtar Kelimeleri Nasıl Seçersiniz
 8. Wordvice YouTube Channel: Parts of a Research Paper.
 9. ScienceDocs Blog: “5 Common Mistakes to Avoid When Writing a Discussion.”