Araştırma Yazınızı Güçlü Kılacak 100+ Güçlü Fiil!

Araştırma Yazarınızı Güçlü Kılacak 100+ Güçlü Fiil!Akademik topluluk yazı stilleri konusunda konservatif olabilir, ancak yazdıklarınız o kadar sıkıcı olmamalı ki insanlar ilk paragrafın ortasında ilgisini kaybetmesinler! Bildirilerin yayınlanmasını isteyen akademisyenler için rekabetin yüksek olduğu göz önüne alındığında, endişelerinizi anlayabiliyoruz. Yayından emin olmak için, araştırmalarınızın açık bir şekilde yazılması gerekir. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? Aşağıda bunun birkaç yolunu açıklıyoruz.

 

1.   Kelimeleri word clouds ile analiz edin

Wordle web sitesini duydunuz mu? Word-cloud bir kelime üretim sitesidir ve “Create your own,” (“Kendiniz yaratın”)’ı tıklayınca, taslak yazınızı kopyalayıp görünen metin kutusuna yapıştırırsanız, yazınızda ne kadar tekrarlamış kelime olduğunu çabucak keşfedebilirsiniz! Çalışmalarınızı bu program aracılığı ile görmek, ana temaları değerlendirmenize yardımcı olabilir. Wordle sonucu, vurgulamaya amaçlamadığımız kelimeleri gösteriyorsa, bu okuyucuların doğru bilgiye odaklanmasını sağlamak için makalenizi gözden geçirmeniz gerektiğine bir işaretidir. * Tarayıcınız Wordle uygulamasını çalıştırmak için Java’ya erişime ihtiyacı duyacaktır. Örneğin, sitemizdeki son makalemiz “Makaleniz için En İyi Başlığı Nasıl Seçersiniz” bir Wordle’dir. Metnin yazı tipi boyutuna bağlı olarak, belirli terimlerin yayın bölümünde ne sıklıkta kullanıldığını görebilirsiniz. Anahtar kelimeler, “başlıklar”, “dergi”, “araştırma” ve “makaleler”, blog yazımızın tümünün odaklandığı yerlerdi.

görsel1

 

2.    Benzer şekilde yayınlanmış eserlerin dil kalıplarını öğrenin

Hedef derginiz tarafından yayınlanan ve en çok indirilen makalelerde bulunan dil kalıplarını inceleyin. Bu derginin editör tercihlerini anlamak, yayın okurluğuna hitap eden bir tarzda yazmanıza yardımcı olacaktır. Hedef derginizin yazılarının dilini analiz etmenin diğer bir yolu, Wordle’yi kullanmaktır (yukarıya bakınız). Araştırma konunuzla ilgili bir makalenin metnini kopyalayıp uygulamanın içine yapıştırırsanız, makale yazarlarının ortak sözcük gruplarını ve terimleri keşfedebilirsiniz. Örneğin, sigara ile kanser arasındaki bağlantılara dair bir yazı hazırlıyorsanız, tercih ettiğiniz dergide  yayınlanan bir inceleme arayabilirsiniz. Metni kopyalayıp Wordle yapıştırın ve kendi yazdıklarınıza benzer ifadeleri görmek için anahtar ifadeleri inceleyin. Wordle sonucu, yukarıda bağlantıda verilen örneğe dayanarak, aşağıdaki gibi görünebilir.

Link-between-smoking-and-cancer

 

3.    Aktif ve kesin fiiler kullanın

Eş anlamlıları duydunuz mu? Yazınızdaki tüm maddeleri daha güçlü, daha canlı olanlarla yeniden ifade ettiniz mi? Aktif sesi pasif sesten daha sık kullanırsanız bu işi yapmayı daha kolay bulacaksınız. Orijinal cümleyi kursanız bile taslaklardan “ol” gibi zaıf fiilleri ortadan kaldırabilir ve daha canlı ve kesin fiilleri seçebilirsiniz. Kullandığınız kelimelerin içeriğe uyduğundan emin olun. Size yardımcı olmak için araştırma yazınızı hazırlarken veya gözden geçirirken göz önünde bulundurmanız gereken eşanlamlıların bir listesini derledik. “Orijinal Kelime / Kısaltma” sütunundaki ifadelerin tamamen önlenmesi önerilmese de, bunların “Önerilen Yedekler” bölümünde bulunan daha dinamik terimlerle birlikte kullanılmasını öneriyoruz.

 

A. Mevcut bir projenin kapsamını veya önceki araştırmaları tanımlamak
Amaç
Orijinal kelime/Cümle
Önerilen Yedek
Bir makalenin ya da araştırmanın amacını ifade etmek

 • This paper/ study/ investigation…
 • aims to
Bu yazı± + ["amaçlar"ı takip eden fiili kullanın] veya Bu makale+ (“açıklama” yerine geçen herhangi bir fiil) + kim / ne / ne zaman / nerede / nasıl X. Örneğin:

 • “Bu yazı X’i Y’ye uyguluyor” yerine ,”Bu yazı X’i Y’ye uygulamayı hedefliyor”
 • “Bu yazı az güneş ışığının insan üzerindeki etkisini anlatıyor” yerine ” Bu yazı az güneş ışığının insan üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlıyor”
Projenin veya makalenin konusunu tanıtmak için

 • The paper/ study/ article/ work…
 • Prior research/ investigations…
 • discusses
 • presents
 • surveys
 • questions
 • highlights
 • outlines
 • features
 • investigates
Bir makalenin veya çalışmanın analitik kapsamını tanımlamak için

 • The paper/ study/ article/ work…
 • Prior research/ investigations…
 • considers
 • analyzes
 • explains
 • evaluates
 • interprets
 • clarifies
 • identifies
 • delves into
 • advances
 • appraises
 • defines
 • dissects
 • probes
 • tests
 • explores

*Dereceyi açıklayan sıfatlar şunları içerebilir: briefly, thoroughly, adequately, sufficiently, inadequately, insufficiently, only partially, partially, etc.

Bir makalenin diğer bölümlerini önizlemek için

 • Section X…
 • covers
 • deals with
 • talks about
 • outlines
 • highlights
 • sketches
 • assesses
 • contemplates

[Yukarıdaki "explain", "analyze" ve "consider" ın yerine önerilen fiillerden herhangi biri]

 

B. Bir konun arka planını anlamak
Amaç
Orijinal Kelime/Cümle
Önerilen Yedek
Bir konun tarihsel önemini tartışmak

 • Subject/ Mechanism…
 • plays an important in [nominalization]
 • plays a vital role in [nominalization]
Topic significantly/considerably +

 • influences
 • controls
 • regulates
 • directs
 • inhibits
 • constrains
 • governs

+ who/what/when/where/how…   *Başka bir deyişle, nominalleştirilmiş fiil alıp cümlenin ana fiili haline getirin.

Bir konun tarihsel popülerliğini tanımlamak

 • X Theory…
 • …is widely accepted as…
 • …is widely used as…
 • Widely accepted, … [be fiilini elimine etmek için]
 • The preferred…
 • Commonly/Frequently implemented,… [be fiilini elimine etmek için]
 • The prevailing method for…
Konuyla ilgili odak noktasını tanımlamak
 • Much attention has been drawn to
 • …has gained much importance in recent years
 • Discussions regarding X have dominated research in recent years.
 • …has appealed to…
 • …has propelled to the forefront in investigations of Y.
 • … has dramatically/significantly shaped queries on X in recent years.
 • …has critically influenced academic dialogue on
Konuyla ilgili mevcut çoğunluğun görüşünü belirlemek
 • The consensus has been that…
 • Prior research generally confirms that…
 • Several studies agree that…
 • Prior research substantiates the belief that…
Mevcut bulguları tartışmak

 • Previous studies…
 • indicate
 • have documented
 • have demonstrated
 • have shown that
 • contend
 • purport
 • suggest
 • proffer
 • have proven that
 • evidence
Boşluklarımız dahil olmak üzere mevcut bilgi tabanımızın genişliğini ifade etmek
 • Much is known about…
 • But, little is known about…
 • The academic community has extensively explored X…
 • Prior research has thoroughly investigated….
 • However, little research has been conducted to show…
 • However, prior studies have failed to evaluate/ identify / (any other word suggested to replace “analyze” above)
Araştırma sorunuzu ifade etmek
 • Several theories have been proposed to explain…
 • To solve this problem, many researchers have tried several methods
 • Recent/Previous studies have promoted…
 • Prior investigations have implemented/ queried diverse approaches to…
 • A number of authors have posited…

 

C. Makalenin analitik unsurlarını tanımlama
 Amaç
Orijinal Kelime/Cümle
Önerilen Yedek
Bulgular arası bağlantıyı açıklamak

 • This paper/ study/ investigation
 • supports
 • substantiates
 • confirms
 • corroborates
 • underlines
Çelişkili bulguları sunmak

 • This paper/ study/ investigation
 • calls into question
 • challenges
 • disputes
 • rebuts
 • refutes
 • disproves
 • debunks
 • invalidates
 • rejects
 • questions
Çalışmanın sınırlamalarını tartışmak
 • The limitations of this paper include:
 • These investigations, however, disregards…
 • This method/ approach fails to…
 • This study only…
 • …falls short of addressing/ identifying / illustrating…
 • A drawback/disadvantage of this framework is…
 • This framework, however, solely pertains to…

 

D. Sonuçların tartışılması
 Amaç
Orijinal Kelime/Cümle
Önerilen Yedek
Sonuçlardan çıkarımlar oluşturmak

 • The data…
 • These findings…
 • suggest
 • show
 • extrapolate
 • deduce
 • surmise
 • approximate
 • derive
 • extract
 • evidence
Gözlemleri tanımlamak

 • [Observed event or result]…
 • appeared
 • was observed to
 • manifested
 • surfaced
 • materialized
 • yielded
 • generated
 • perceived
 • detected

 

E. Tartışma yöntemleri
 Amaç
Orijinal Kelime/Cüme
 Önerilen Yedek
Yöntemleri tartışmak

 • This study…
 • X method…
 • used
 • performed
 • applied
 • administered
 • employed
 • diffused
 • disseminated
 • relayed
Simülasyonları tanımlamak

 • A simulation…
 • was created to…
 • was used to…
 • was performed to…
This study/ research…

 • simulated
 • replicated
 • imitated

+ “X environment/ condition to..” + ["analiz" yerine yukarıda önerilen fiillerden herhangi biri]

 

F. Yeni araştırmanın etkisini açıklamak
Amaç
Orijinal Kelime/Cümle
Önerilen Yedek
Makalenin bulgularının etkisini açıklamak

 • This paper/ study/ investigation
 • demonstrates
 • shows
 • illustrates
 • proves
 • evidences
 • strengthens (the position that)
Makalenin sonuçlarını vurgulamak

 • This paper/ study/ investigation
 • establishes
 • proves
 • attributes
 • illustrates
 • advances (the idea that)
Araştırmanın mevcut bilgi tabanına nasıl katkıda bulunacağını açıklamak

 • This paper/ study/ investigation
 • offers
 • introduces
 • ushers in
 • proffers
 • conveys
 • promotes
 • advocates
 • introduces
 • broach (issue)
 • reveals
 • unveils
 • exposes
 • unearths

 

Ek yazım kaynakları

Cümlelerinizi netleştirmeye ilişkin ek bilgiler için (Örn. Sözcük dağarcının ortadan kaldırılması ve aktif sesin daha etkili olması) şu makalelere bakın: