Makaleniz için En İyi Başlığı Nasıl Seçersiniz

Makaleniz İçin En İyi Başlığı Nasıl Seçersiniz

Okuyucuların makalenizle yaptıkları ilk etkileşim makalenizin başlığı ve görüntüleridir. Düşünsenize, sosyal medyada, gazete sitelerinde veya dergilerde sörf yaptığınızda okumaya başlamanıza neden olan nedir? Elbette başlık veya görüntüler!

Makalenizi ayrı bir yazımızda nasıl etiketleyeceğinizle ilgili ipuçları verdiğimizden, bu yazıda, dergi makaleleri için en iyi başlığın nasıl oluşturulacağına odaklanacağız. Özellikle, aşağıdakileri kapsayacağız:

 1. Ne tür başlıklar kullanabilirsiniz
 2. Makale Başlıklarında Hangi Bilgi

 3. Başlığınız için doğru anahtar kelimeleri seçme
 4. Başlığınızın ne uzunlukta olması gerekir
 5. Başlığınızla “eğlenceli” bir mesaj içermeli misiniz

Aşağıda, makaleniz için en iyi başlığın nasıl oluşturulacağı ile ilgili önerilerimizin bir özeti bulunmaktadır.

How to Craft the Best title for your Journal Manuscript

* Yazdırılabilir bir sürümünü indirmek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıyı tıklayın. *

**Dergi makaleleri hazırlamayla ilgili aldığınız diğer tüm bilgilerde olduğu gibi, lütfen yazarlara yönelik hedef derginizin kılavuzuna başvurmayı unutmayın! **

 

Makaleniz İçin Hangi Başlık Formatlarını Kullanabilirsiniz?

Yukarıdaki enformografik belgede kısaca çeşitli başlık formatlarının artılarını ve eksilerini işaret ediyoruz. Aşağıda, referans olarak, belirli başlık yapıları ve örnekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir.

James Hartley makale başlığı türlerini 13 kategoride uygun biçimde sınıflandırmıştır. Nature, Elsevier ve Springer gibi çeşitli tanınmış günlük yayın sitelerinde en güncel ve en popüler makaleleri inceleyerek topladığımız birkaç popüler türün üzerinde duracağız. Ayrıca, makale başlık yapımındaki son eğilimleri analiz eden makaleleri  inceledik ve bulgularımızı bu yazıya ekledik.

Aşağıda, her başlık tipinin temel özelliklerini (tercih edilen dilbilgisi yapıları ve içerilecek bilgi) ana hatlarıyla çizen tablolar, her başlık formatını yaygın olarak kullanan makale türlerine örnek başlıkları listeledik. Kendi makalenize başlık seçerken bu tablolar işinize yarayacaktır.

Son olarak, yayınlanan makaleleri şu gruplara ayırdık:

 • Hızlı ve kısa iletişim (örn. Mektuplar ve düzeltmeler): Özgün araştırma kağıtlarını düzeltmeye veya açıklığa kavuşturmaya yönelik önemli yeni bulguları, yeni yöntemleri, yazılımları veya yazışmaları vurgulayan iletişim (genellikle yalnızca çevrimiçi olarak yayınlanır).
 • Araştırma raporu: Verileri, sonuçları ve bulguları ile son orijinal projelerin ayrıntılarını tartışan bir makale.
 • Gözden Geçirme: Yeni bir veri eklemeden, yakın zamanda yayınlanan bir konudaki gelişmeleri özetleyen bir makale.
 • Klinik durum: Klinik araştırmaya özel olarak odaklanan bir araştırma kağıdı.

Şimdi, bu formatlara daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım.

 

1.  Genel konuları anlatan başlıklar

Anahtar özellikler:

 • Genel olarak konuyu açıkça anlatan isimlerden oluşan cümleler.
 • Bu başlıklar, ortalama başlık uzunluğunu aşmadan, arama motoru sonuçlarını optimize etmek için anahtar kelimeleri kullanır.
 • Son yıllarda daha az popüler hale geldiğinden taksonomik terminolojiden kaçının.
 • Bu sözcükleri içeren başlıklar daha az etkili olma eğiliminde olduğundan, belirsiz kelimeler kullanmayın.
 • Bu format, incelemeler, araştırma kağıtları (klinik vakalar dahil) ve hızlı yanıtlar için ortaktır.
Makale türü
Örnekler
Araştırma yazıları
Klinik vakalar
Hızlı cevaplar ve kısa iletişim
Yorumlar

 

2.  Belli bir alt konuyu işaret eden başlıklar

Anahtar özellikler:

 • Başlıca isimlerin oluşturduğu, tüm başlığı açıkça ifade eden öbekler. Bu yapı, klinik vakalar, araştırma kağıtları ve incelemeler için oldukça yaygındır.
 • Butar ve van Raan’ın yakın tarihli bir çalışması, bu formatın birçok disiplinde yaygın olarak kullandığını belirtiyor. Aslında, bu biçimi kullanmamak, yazınızın alıntı sıklığını olumsuz olarak etkileyebilir.
 • En fazla başvurulan tıbbi makalelerin % 70’i başlıklarda iki nokta üst üste kullanmaktadır.
 • Fewer Plos articles using this structure were downloaded and cited.
 • Bu yapıyı kullanan Plos makalesi indirildi ve gösterildi.
 • Alternatif bir başlık yapısı, iki nokta üst üste yazılmamış, bir isim cümlesi veya cümlecikten oluşur. Bu başlıklar, genel bir konunun spesifik değişken (ler) veya test konu (ları) üzerinden incelenmesini gösterebilir.
Makale türü
Örnekler
Araştırma yazıları
Klinik vakalar
Hızlı cevaplar ve kısa iletişim
Yorumlar

 

3.  Çalışmanın bulgularını belirten başlıklar

Anahtar özellikler:

 • Temel bulguları veya çalışmanın önemini vurgulayan tam bir cümle.
 • Bazı dergiler, bildiri başlıklarını yasaklayabilir (örneğin bazı tıbbi yayınlar).
 • Yanıltıcı beyanları önlemeye dikkat edin. Bunun yerine, hangi verilerinizden çıkarılacak mantıksal sonuçları çarpıtmadan dahil edebileceğinizi dikkatlice düşünün. Örneğin, makalemizin başlığı “Makalenizin Yayınını Nasıl Güvence Altına Alırsınız” ise, gözden geçirdiğimiz veri ve araştırmalardan yalnızca bu biçimlendirme taktikleri ile yayın başarısı arasındaki belirli ilişkileri ispatlamak yerine çok iddalı bir başlık attığımızdan, okuyucuya yanıltıcı olabiliriz.
 • Başlık türlerinin ilgili bir alt kümesinde, yazarlar bulguları doğrudan belirtmez. Bunun yerine, çalışmalarının temel sorusuna çözüm önerirler. Bu tür genellikle, kapsayıcı bir fikri, bunun ardından iki nokta üst üste kullanarak bulgunun ve konunun genel bir tanımını izah eder. Alternatif olarak, nadir de olsa, yazarlar metin içindeki cevapları öne çıkarmak için başlıkta bir soru kullanabilirler.
Makale türü
Örnekler
Araştırma yazıları
Klinik vakalar
Hızlı cevaplar ve kısa iletişim

 

4.  Kullanılan metodolojiyi belirten başlıklar

Anahtar özellikler:

 • Tipik bir başlık, genel konuyu ve ardından araştırmada kullanılan metodolojinin özetini içerir.
 • Bu başlıklar ayrıca, iki nokta üst üste işareti olmaksızın bir isim ifade de kullanabilir.
 • Pasif fiiller uygulanan yöntemi belirtmek için “by”, “via”, “through” ve “with” gibi edatlarla birlikte verilebilir.
Makale türü
Örnekler
Araştırma yazıları
Klinik vakalar

Coagulase Negative Staphylococcus

dermatomyositis: a case control study

Hızlı cevaplar ve kısa iletişim
Yorumlar

 

5. Duygusal veya sözcük oyunlarıyla oluşturulan başlıklar

Anahtar özellikler:

 • Bu başlıklar genellikle engellenmelidir çünkü sözcük oyunları genellikle ana dili İngilizce konuşmayanların anlayamadığı kültürel referansları içerir. Bununla birlikte, bu tür başlık genellikle sosyal bilimlerdeki inceleme makalelerinde bulunur.
 • Editöryal yazılar sıklıkla soru başlıkları ve kelime oyunu kullanır.
 • Bu başlık formatını kullanan klinik çalışmalar veya araştırma kağıtları çok azdır. Bununla birlikte, derlemelerde ve kısa yazışmalarda zaman zaman kelime oyunu başlıkları bulabilirsiniz.
Makale türü
Örnekler
Yorumlar
Hızlı cevaplar ve kısa iletişim

Best Titles for Your Journal Article

* Yazdırılabilir bir sürümünü indirmek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıyı tıklayın. *

 

Makale Başlıklarında Hangi Bilgileri İçermelisiniz?

Akademik çevrenin dijital bağımlılığı göz önüne alındığında, başlıkları ve özetleri arama motoru algoritmaları için optimize edilmelidir. Evet, bilim insanları bile SEO hakkında biraz bilgi sahibi olmalı! Bununla birlikte, başlığınıza çok az veya çok bilgi eklenmesi konusunda ihtiyatlı olun.

Bir başlık çok genelse, birçok okuyucunun ihtiyaçlarına yanıltıcı veya alakasız olabilir. Bir başlık çok spesifikse, editörler gazetenin okurlarına sınırlı kalacağına inanabilir. Editörlerin geniş bir okur kitlesini hedefleyerek dergilerinin etkisini en üst düzeye çıkarmakla ilgilendiklerini unutmayın. Bu nedenle, özgüllük ve geniş uygulanabilirlik arasında iyi bir denge oluşturun.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör, kâğıdınızın gözden geçirilme (peer review phase)  aşamasında ne olacağıdır. İnceleyenler, araştırmanızı değerlendirirken yazınızla ilgili sınırlı bir bilgiye sahiptirler. Yazınızın başlığı çok spesifikse,  yazınızı değerlendiren kişi araştırmanızın kendi uzmanlık alanına girmeyeceğini düşündüğü için incelemeye eğilimli olmayabilir. Ve makalenizin dergileri için uygun olmayacağını düşünebilir ve kağıdınızı daha baştan reddedebilir. Evet, bu adil bir durum değil biliyoruz!

 

Yazınızın başlığı ne uzunlukta olmalıdır?

Başlık uzunluğunda geleneksel uzunluk bir disiplinden diğerine önemli derecede değişir. Önerilen uzunluk 10-20 kelimedir. Uzun bir başlık araştırmanızla ilgili sorunları ya da kısaca bilgi aktarabilme becerinizi yansıtabileceği için bir üst sınır 30-35 kelime olabilir.

Uygulamada, matematikle ilgili akademik kağıtların başlıkları (~ 8 kelime) den kısadır, tıbbi kağıtlarda bu miktar daha fazladır. Bununla birlikte, başlığın uzunluğu makalenizin editöryel inceleme sürecindeki başarısını etkileyebileceği halde,  başlık uzunluğunun makalenin total değerlendirmesini kesinlikle etkilemediği bilinmektedir. Ancak, başlık uzunluğu ile sosyoloji,biyoloji, psikoloji ve sosyal bilimler arasında negatif bir korelasyon vardır. Daha uzun başlıklarI sindirmek zor olabilir ve yazarın sonuçlarını açıkça iletemediğini gösterebilir. Bir okuyucu yazınızın başlığını anlamıyorsa, kağıdınızı okuma olasılığı oldukça düşüktür!

Bu noktada, çok uzun başlıkların tercih edilmediğini söyleyebiliriz. İstisnai durumlar elbete vardır , örneğin  “A chromosome conformation capture ordered sequence of the barley genome” başlıklı yazı Nature’da yayınlandı!

Son olarak dergiler, belirli başlık veya dilbilgisi yapılarını tavsiye edebilirler, bu nedenle yazarların hedef günlük tüzüğünüzü iki kez kontrol edin.

 

Makalenizin Başlığında Kelime Oyunları veya Eğlendirici Temalar Kullanmalımısınız?

Gazetelerde ve dergilerde sıkça karşılaştığınız renkli eğlenceli başlıkların aksine, akademik makalelerde daha az renkli ve ciddi başlıklarla karşılaşırız. Araştırmacılar, alanlarıyla ilgili bilgi toplamak için akademik makaleleri tararlar. Çalışmanızın başlığı yeterince içeriğini açıklayamazsa muhtemelen okunmamış olarak kalacaktır.

Yakın zamanda makale başlıklarını inceleyen birkaç yazar, bu uygulamayı caydıran güçlü bir geleneğe rağmen, basılan eserlerin giderek kelime oyunu ve soruları başlıklarına eklediğini gözlemledi. Bu eğilim muhtemelen akademik yayıncılık dünyasındaki dijital patlama ortamında bireyselleşmenin bir yan ürünüdür. Elbette, bu akım yazıların daha fazla görünürlük kazanmasına yardımcı olmuştur. Cell gibi prestijli dergilerde yayınlanan son inceleme makaleleri bu akımı içeriyor!

Bununla birlikte, bu tip başlıkları kullanan eserler“daha fazla indirilmekle birlikte daha az etkiye sahip olabilir ve daha az gösterilebilir”. Sözcükler sıklıkla kültürel açıdan özel deyimleri içerir, bu nedenle espirili bir başlığı anlamak ana dili farklı olanlar için zor olabilir.

 

Özet: Araştırma Makalelerine Başlık Seçerken Yapılmaması ve Yapılmaması Gerekenler

Başlık oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Tam Cümle ?
  • Genel olarak, aşırı uzun cümleciklerden kaçının. Tam bir cümle kullanırsanız, başlığı önemli isimlere ve güçlü aktif fiillere ayırın ve fiillerinizin doğru olduğundan emin olun. Verileriniz kesin değilse, aşağıdaki gibi modal fiiller ekleyin: “Olabilir” veya “olabilir” (“could” or “may.” )
  • Sosyal bilim araştırma makaleleri nadiren tam cümle başlıkları kullanır.
  • Life science araştırma makaleleri genelde tam cümle başlıklarına sahiptir.
  • İnceleme makaleleri nadiren tam cümle başlıklarını kullanır; En çok nominal grupları veya bileşik başlıkları kullanır.
 • Sorular?
  • While on the rise, titles that incorporate questions are still present in less than 10% of all published articles. They are becoming more common in the social sciences than life sciences.
  • Başlıkta soruları içeren yazılar yayınlanan tüm makalelerin% 10’dan azında mevcut. Ve sosyal bilimler alanında yaşam bilimlerinden daha yaygın.
 • Alt başlıklar?
  • En yaygın başlık yapılarından biri olarak, “genel + alt konu” ya da “konu + metod” kullanılır.
  • Sosyal Bilim makaleleri daha çok birleşik yapıdan yanadır.

 

Ek Kaynaklar

 1. Hartley, James. Academic writing and publishing: a practical guide. New York: Routledge, 2010. Print.
 2. Fox, Charles W., and C. Sean Burns. “The relationship between manuscript title structure and success: editorial decisions and citation performance for an ecological journal.” Ecology and Evolution10 (2015): 1970-980. Web.
 3. Milojević, Staša. “The Length and Semantic Structure of Article Titles—Evolving Disciplinary Practices and Correlations with Impact.” Frontiers in Research Metrics and Analytics2 (2017)
 4. Hartley, J. “New ways of making academic articles easier to read.” International Journal of Clinical and Health Psychology1 (2012): 143-160.
 5. Hays, Judith C. “Eight Recommendations for Writing Titles of Scientific Manuscripts.” Public Health Nursing2 (2010): 101-03. Web.
 6. Jamali, Hamid R., and Mahsa Nikzad. “Article title type and its relation with the number of downloads and citations.” Scientometrics2 (2011): 653-61. Web.
 7. Nature Blog: http://blogs.nature.com/naturejobs/2016/12/16/making-headlines-choosing-thebest-title-for-your-paper/.
 8. Journal of European Psychology Student blog: http://blog.efpsa.org/2012/09/01/how-towrite-a-good-title-for-journal-articles/.

İngilizce makalenizi düzenlemekte zorluk çekiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak akademik düzenleme fiyatlarımız hakkında fikir sahibi olabilirseniz. Editörlerimiz konularında uzman ana dili İngilizce olan kişilerdir. Düzenleme hizmeti bittiğinde sizlere uluslar arası akredite bir sertifika verilir.

Akademik Düzenleme Fiyatlandırma