Yazı Stilinizi Nasıl Güçlendirebilirsiniz?

Akademik Yazım,Wordvice

Yazı Sitilinizi Nasıl Daha İyi bir Hale Getirebilirsiniz?

2016 yıllık raporumuzu okuduysanız, müşterimizin yazma alışkanlıklarını dikkatli bir şekilde analiz ettiğimizi ve tüm yazım hatalarının% 32’sinin stille alakalı olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yazıda, bulduğumuz stil sorunlarına değiniyoruz ve bu tür hatalarla savaşmanıza ve yazım tarzınızı güçlendirebilmenize yardımcı olacak bazı kaynaklardan oluşan seçkin bir liste sunuyoruz!

 

Stil hataları nedir ve hangisi en yaygın olarak yapılır?

Gözlemlediğimiz tarz sorunları şunları içeriyor:

 • Passive voice:başka bir şeyin neden olduğu eylemi göstermek için “to be + past participle” kullanıldığı bir dilbilgisi yapısıdır.
 • Kelimeler:son derece uzun cümleler (20-30’dan fazla kelime) veya daha az kelime ile değiştirilebilen gereksiz uzun cümleler.
 • Belirsiz referans:bir zamirin veya belirleyicinin bulunduğu ismin (ör. “this” ve “that”) net olmadığı durumlarda hata yapılır. Örneğin. “Joe gave Mark his book.” “His” Joe’nun ya da Mark’ın olabilir.
 • Siyasi açıdan yanlış veya rahatsız edici dil:Bazı kültürlerde rahatsızlık verebilecek ırk, din, cinsiyet ve cinselliğe ilişkin cinsiyete özgü kelimeler veya “klinik” kelimeler.
 • Uygun olmayan sözcükler:resmi / akademik yazışmaya uygun olmayan kayıt dışı sözcük ya da deyimler.

Yukarıdaki beş kategoriden müşterilerimizin yazdıkları aşağıdaki hata oranlarına ulaştı:

Common-Style-Errors-by-Type1

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, passive-voice ile ilgili sorunlar bulduğumuz tüm stil hatalarının% 67’sini oluşturarak en sık yapılan hataların başını çekiyor. Bütün araştırmadan makalelerin % 29.5’inin passive voice’u aşırı derecede kullandığını, kabul denemelerinin% 56.4’ünün çok fazla kullandığını görebiliriz!

 

Ancak araştırma yazarlığı passive voice kullanımını gerektirir, değil mi?

Bazen araştırma ve akademik yazımda pasif sese (passive voice ) gereksinim duyduğumuz doğru olsa da, aktif sesin (active voice) daha net ve daha güçlü bir yazı oluşturduğunu unutmayın. Aktif sesi kullandığımızda, her bir fiilin kime veya neyin yapıldığını biliyoruz. Araştırma kağıtlarımız doğal olarak daha karmaşık terminolojiye sahip uzun cümleler içerdiğinden, okuyucularımız için yazdıklarımızı anlamalarını daha da zorlaştırmamamız gerekir.

Ayrıca, pasif ses genellikle başka bir stil problemi doğurur: gereksiz sözcük fazlalığı. Dolayısıyla, kullandığınız pasif ses miktarını azaltarak, sözcük dağarcığında ve kelime sayısında belirgin bir azalmayı görürsünüz!

 

Üniversite kabul yazılarında pasif sesi (passive voice) kullanmanın nesi yanlış?

Kabul denemeleri için, pasif sesi kullanmaktan gerçekten ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Peki niçin? Cevap basittir: bu yazılarda amaç kim olduğunuz ve ne yaptığınızla ilgilidir. Bir üniversite kayıt başvurusu yaparken veya bir işe başvururken kendinizden bahsetmeniz gerekir yani aktif sesi (active voice) kullanmanız doğru olur.

 

Yazı tarzımı nasıl geliştirebilirim?

1. Passive Voice
 • Passive voice’u gözden geçirmek için, konuyu tanımlayın ve aşağıdaki örnekteki gibi klasik “Subject + Verb + Object” sırasını içeren bir cümle kurarak cümleyi yeniden düzenleyin.

     - The speech was given by the mayor. →  The mayor gave the speech.

     -  Noun2 + “be” + past participle of Verb + by + Noun1 →  Noun1 + Verb + Noun2

 • Ek kaynaklar için aşağıdaki linkleri tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

     – Purdue Online Writing Lab (OWL): https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/539/05/

          Daily Writing Tips: http://www.dailywritingtips.com/7-examples-of-passive-voice/

     – Grammar Girl: http://www.quickanddirtytips.com/education/grammar/active-voice-versus-passive-voice

 

2. Kelimeler
 • Aşırı önerme kalıpları, dolgu sözcükleri ve nominalizasyonlar da dahil olmak üzere birçok sözcük kaynağını azaltma yöntemi vardır. Bu belirli konuların bazılarına değinen birkaç makale hazırladık:

- Öngörüm cümlelerini düzenleme

   -in addition to → ✓ also

   - take into consideration → ✓ consider

- Doldurucu kelimeleri ortadan kaldırma

   -This is actually good → ✓ This is good.

   -I just want to say I like this song. → ✓ I like this song.

- Nominalizasyondan kaçınma

   -He must make a decision about his future. → ✓ He must decide his future.

   -This study takes many factors into consideration.→ ✓ This study considers many factors. OR This study contemplates many factors.

 • Sözcük dağarcığının bir alt kümesi olan tekrar, yazılarımızda yaptığımız başka bir hatadır.

- Tanımlanmış bir terimi kullanmadığınız sürece, aynı sözcükleri veya tümcecikleri tekrarlamamalısınız.

- Eş anlamlıları seçin veya bileşik cümleler gibi çeşitli cümle yapılarını düşünün.

-Yazınızın tonuna ve bağlamına uyan yerinde olan kelimeleri kullanmak için dikkatli olun.Örneğin, önceki cümledeki “eş anlamlı” yerine  geçmek için ✗ “yedek kelimeler” seçmemiş oluruz!

   -I like the house. The house is on a hill.→ ✓ I like the house on the hill.

 • Ek kaynaklar için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

-Purdue Online Writing Lab (OWL): https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/572/01/

- Daily Writing Tips: http://www.dailywritingtips.com/50-plain-language-substitutions-for-wordy-phrases/

- Grammarly: https://www.grammarly.com/handbook/sentences/sentence-style/3/wordiness/

 

3. Belirsiz Referans
 • “This” ve “that” gibi zamirleri veya belirteçleri kullandığınızda, bu kelimeleri bu kelimelerin ifade ettiği isimlerle aynı tutmaya özen gösterin!
 • Genel bir kural olarak, bir zamirin kendisinin referansından ayrılması, özellikle sözcük çiftinin başka bir benzer isimle ayrılması durumunda, karışıklığa neden olacaktır. Örneğin, “his” bu cümlede kafa karıştırıcıdır, “Joe gave Mark his book.” Whose book did Joe give, Joe’s or Mark’s? Bu tür bir hatadan kaçınmak için ya (1) zamiri kullanmadan ya da (2) cümleyi aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeniden yapılandırabilirsiniz.
  • Joe gave Mark his book. →  Joe gave Mark Joe’s book (awkward repetition!) →  “Joe gave his book to Mark.” OR “Joe returned    Mark’s book to him.” [İlki, kitabın Joe'nun olduğunu ve ikinci cümlede, Mark'ın kitabın sahipliğini yansıtır.]
 • Ek kaynaklar için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

-Emory College of Arts and Sciences: http://ila.emory.edu/home/undergraduate/writing/pronoun_ref.html

-Bethune College, York University: http://bethune.yorku.ca/writing/pronoun/

-Grammar Bytes: http://www.chompchomp.com/terms/pronounreference.htm

 

4.Siyasi açıdan yanlış veya rahatsız edici dil:
 • Bu tür hataları yapan az sayıda müşteri olmasına rağmen, bu konu değerlendirmeye değer.
 • Farklı yaş gruplarından insanların gittikçe artan oranlarda kesiştiği bir dönemde sözlerimizin başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmalıyız. Özellikle, insanları rahatsız edebilecek herhangi bir hükmü ifade etmemeye özen göstermeliyiz. Bu bağlamda, araştırma yazımı belirli bir meydan okumaya neden olur, zira sıklıkla çeşitli nüfuslarla ilgili çalışmalar yaparız. Klinik araştırmalarda katılımcıları tanımlarken, tümüyle ya da kusurlu görünen gibi muamele eden steril bir dille duyarlı olmak isteyebiliriz.
 • Topluluklardan bahsederken, cinsiyet, ırk, engellilik gibi konuları kapsayıcı dil ve önyargılı ifadeler kullanmaktan kaçınmalıyız.Elbette, siyasi olarak% 100 doğru olma konusunda kendimizi stres altına almamalıyız. Bununla birlikte, aşağıdaki örneklerden bazılarını göz önünde bulundurun:

        - Each man must fend for himself. →  People should fend for themselves. [Bu düzeltme cinsiyet yanlılığını ortadan kaldırıyor. Sadece erkekleri kastediyorsanız, ilk cümleyi kullanın.]

        - The trauma victim… →  The person who experienced trauma… [Bu düzeltme, "kurban" ın negatif tonunu etkisiz hale getirir. "Şiddetli  travma" gibi sözcükleri kullanmak "travma kurbanı" ile aynı nedenle de uygun olmayacaktır çünkü bu iki cümlenin her ikisi de olumsuzluklar taşır ve bu deneyimleri yaşayan kişileri rahatsız edebilecek bir mağduriyet kavramını vurgular.]

 • Ek kaynaklar için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

- UK Government guide on inclusive language: https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability

- The Economist on political correctness: http://www.economist.com/style-guide/political-correctness

- University of Leicester on inclusive writing: http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/inclusive

 

5. Uygun olmayan sözcükler
 • Konuşma dili günlük konuşmalarda kullanılan gayri resmi sözcüklerin toplamıdır. Unutmayın ki yazımızı, hedef kitlemize göre biçimlendirmeliyiz. Genellikle akademik, iş ve kayıt belgeleri resmi bir yazım dili gerektirir.Kısaltmalardan (örn.: don’t, can’t, won’t, vb.) ve argo kelimelerden yazılarımızda kaçınmalıyız. Kullandığınız kelimenin yazınıza uygunluğundan şüpheniz olduğunda, Collin’s English Dictionary gibi bir sözlüğü kontrol edin.
 • Ek kaynaklar için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

- Purdue Online Writing Lab (OWL): https://owl.english.purdue.edu/owl/owlprint/608/

- Walden University:  http://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/scholarlyvoice/academicdiction

Yukarıdaki bilgilerin yazılarınızdaki stil sorunlarının nasıl düzeltileceğine dair size yardımcı olduğunu umuyoruz. Uzun liste sizi korkutmasın! Yazarken bu kuralları tamamen hatırlamak imkansız. Aksine, mükemmelleşene kadar bir yön üzerine odaklanın, sonra bir sonraki yöne geçin. Ayrıca, hataları temizlemenize yardımcı olmak için dil düzenleme hizmetlerimizi gözden geçirmeye çekinmeyin!