Yayın Listenizi Artırma Yolları: Araştırmacının Kariyer Rehberi

Dergi Gönderimleri,Wordvice,Yayın Planlama

Ways to Grow Your Publication List_ an Early Researcher Career Guide

Akademisyenler olarak kariyerimiz yayınlattığımız makale sayısı ile yakından ilgilidir.  Bilimsel topluluklar, araştırma kurumları , özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları akademik danışman ararken direkt yayın listemize bakarlar. Ancak yayın listesini artırmak hiç de kolay değildir! Peki bu durumda  yayın listemizi kabarık göstermek için ne yapmalıyız? Aslında cevap oldukça basittir: yapacağımız en doğru şey kolay yayın alan dergileri seçmek ve yayın listemizi uzatmak için alternatif yollar aramaktır. Aşağıda konu ile ilgili şematik birtakım bilgiler ve ipuçları bulacaksınız.

Infographic, araştırmanızın kısa bir açıklamasını, içerik özelliklerini (varsa), içerdiği alıntı eserlerin genellikle editörler tarafından talep edilip edilmediğini ve yazarların sayısını, makalede atıfta bulunulan referanslar ve kelime sayısı hakkında bilgi verir.

Sizin için inceleyeceğiniz birkaç örnek listeledik. Bir makale tasarladığınızda, o yayındaki en yeni yazıların üslup tercihlerini incelemeyi unutmayın ve başvuracağınız derginin kılavuzundaki kurallara uyduğunuzdan emin olun.

Tür
Tanım
Örnek
Klinik Örneklemleri İçeren Araştırma Yazısı Veriler, sonuçlar ve bulgular dahil olmak üzere projelerin ayrıntılarını tartışan bir makale. Bu tür çalışmalar referanslar ve şekiller içerir.

 • Kelime sayısı: ~3,000
 • Abstract: Evet
 • Referanslar: birçok dergi 50-60 referans aralığını baz alır
 • Görseller/Tablolar: ~5-8 [birçok dergi 5 adeti baz alır]
 • İstenilenler: Genellikle kişiye bağlı
 • Yazar sayısı:~5, ama genelde limit konmaz
Common genetic variation drives molecular heterogeneity in human iPSCsStatin and rottlerin small-molecule inhibitors restrict colon cancer progression and metastasis via MACC1Water scarcity hotspots travel downstream due to human interventions in the 20th and 21st century 

The association between Western and Prudent dietary patterns and fasting blood glucose levels in type 2 diabetes and normal glucose metabolism in older Australian adults

 

A Trial of Itraconazole or Amphotericin B for HIV-Associated Talaromycosis

 

Hubble Law: Measure and Interpretation

Kısa Raporlar / Vaka Raporları Tedavide yeni bir yaklaşım ya da klinik vakaların ilk kez raporlanması gibi tek bir konsept üzerine odaklanan yeni, doğrulanmış bulguları paylan bir makale. Örneğin,  case report –  one to three patients or a single family.

 • Kelime sayısı: ~1,000-2,000
 • Abstract: Evet (Orijinal araştırma makalesi özetinden daha kısa)
 • Referanslar: <20
 • Görseller/Tablolar: ~2-3
 • İstenilenler: Genellikle kişiye bağlı
 • Yazar sayısı: ~5
Buprenorphine for the Treatment of the Neonatal Abstinence SyndromeCase 13-2017 — A 41-Year-Old Man with Hearing Loss, Seizures, Weakness, and Cognitive Decline
Makale İncelemeleri Yeni bir veri eklemeden konuyla ilgili son zamanlarda yayınlanan gelişmeleri özetleyen makale. Genellikle, araştırılan çalışmalar altı ila on iki aydan büyük olmamalı ve yazarlar konuyla ilgili yeni bir bakış açısı sağlamak için objektif bir yaklaşım kullanmalı.

 • Kelime sayısı: ~4,000
 • Abstract: Evet
 • Referanslar: <60-100 (genelde araştırma makalelerinden daha fazla referans içerirler)
 • Görseller/Tablolar: ~5
 • İstenilen: Genellikle talep edilenler, taslak hazırlamadan önce editörlere bir konu önerilmesidir.
 • Yazar sayısı: 1-3
Chemical recycling of waste plastics for new materials productionDiabetic Foot Ulcers and Their Recurrence 

Making the Case for Causal Dynamical Triangulations

Sistematik İncelemeler / Meta-Analizler Bir konunun kapsamlı bir şekilde incelemesi için, sıklıkla konunun tarihini ve stratejileri üzerine bir anketi kapsar. Bu ayrıntılı literatür taraması, açık araştırmacı yöntemleri kullanır ve diğer çalışmaların verilerini analiz eder. Analiz edilen çalışmalara değişken ağırlıklar vermek için istatistiksel yöntemler (meta-analiz) kullanılabilir.

 • Kelime sayısı: <5,000
 • Abstract: Evet
 • PRISMA statement: Evet
 • Referanslar: <100
  Görseller/Tablolar: ~5-8
 • İstenilen: Kişiye bağlı değişir
 • Yazar sayısı: 1-3
A Systematic Review of the Prevalence of SchizophreniaImpact of searching clinical trial registries in systematic reviews of pharmaceutical treatments: methodological systematic review and reanalysis of meta-analysesVitamin C and the common cold  

Ek örnek için şu linke de bakınız: “Systematic reviews. Some examples.

Editöre Yazılan Araştırma Mektupları Orijinal, onaylanmış bulguların kısa bir sunumu.

 • Kelime sayısı: up to ~700 words
 • Abstract: Haır
 • Referanslar: <6
 • Görseller/Tablolar: 1-2
 • İstenilen: Kişiye bağlı değişebilir
 • Yazar sayısı: ~3-5
Slush-like polar structures in single-crystal relaxorsTrial of Transplantation of HCV-Infected Kidneys into Uninfected RecipientsConservation: Pay countries to stop whaling
Son Yayınlanan Makalelere Dair Editöre Mektuplar Yakınlarda yayınlanan bir makaleyle ilgili kısa bir mektup. Kaynaklar genellikle yayınlanan makalede sunulan iddiaları çürütmek, açıklamak için kullanılır ve çalışmaya mecbur kalan yazarlar mektuba cevap verebilirler. le recently published

 • Kelime sayısı: ~300-500
 • Abstract: Hayır
 • Referanslar: <5
 • Görseller/Tablolar: 0-1
 • İstenilen: Genellikle kişiye bağlı
 • Yazar sayısı: ~3 (bazı dergilerde 10’a kadar çıkar)
Correspondence: Analytical flaws in a continental-scale forest soil microbial diversity studyCase 8-2017: A Zimbabwean Man with a Severe HeadacheJunior scientists: Senior scientists as allies for equity 

Conservation: Pay countries to stop whaling

Editoryal Yazılar: Fikirler ve Diğer Yorumlar Çeşitli dergilerin yazı tipleri farklıdır. Klinik dergiler, klinik çalışmaları etkileyebilecek politikalara, etik konulara ve diğer güncel global konulara odaklanabilir. Bu makaleler ayrıca, araştırmacı olmanın pratik yönlerini etkileyen yeni yöntemler (ör., Yeni teknolojiler ve yazılımlar) ve politikalar önerebilir. Bu yazılar okuyucu topluluğunu etkileyebilecek konularda fikir birliği sağlayarak bilimsel bilgiyi zenginleştirmeyi amaçladığından, genellikle editörler tarafından istenir.

 • Kelime sayısı: ~2,000 kelime
 • Abstract: Yok
 • Referanslar: <10
  Görseller/Tablolar: 0
 • İstenilen: Bir dergi editoryal içerik kategorilerine sahip olabilir, bazıları talep edilirken diğerleri istenmez. Genel olarak talep edildiğinde bile editörler önerileri kabul edebilirler.
 • Yazar sayısı: 1-3
Reassess dam building in the AmazonEmpty rhetoric over data sharing slows scienceA Tale of Two Doctors — Structural Inequalities and the Culture of Medicine
Perspektifler / Teorik Makaleler Kuramları, modelleri, kavramları ve tartışmaları daha öznel bir yaklaşımla değerlendiren anket makaleleri.

 • Kelime sayısı: 1,000-7,000 arası değişir
 • Abstract: Evet
 • Referanslar: <10-100 (makalenin uzunluğuna göre değişir)
 • Görseller/Tablolar: <1-2
 • İstenilen: Genellikle kişiye bağlıdır ancak bazen ön taslak teklif talep edilebilir.
 • Yazar sayısı: <3
Replication Catastrophe: When a Checkpoint Fails because of ExhaustionDamming the rivers of the Amazon basinThe Waiting Game — Why Providers May Fail to Reduce Wait Times
Protokoller, Veri Paylaşımı ve Diğer Metodolojiyle İlgili İçerik İle İlgili İçerikler Research Elements, Elsevier’nin veri paylaşımı, yazılım kodu, gelişmiş materyal ve metotlar ve video makaleleri üzerine uzmanlaşmış kısa metinler dizisinin ticari markasıdır. Diğer yayıncılar, Nature’un “Protocols”gibi benzer makaleleri taşıyor. Makale kısadır ve genellikle hakem tarafından gözden geçirilir; Bununla birlikte, bazı dergiler, tam orijinal araştırma makaleleri için olanlara benzer, daha sağlam gereksinimlere sahiptir. Bu belgelerin amacı, şeffaflığı, tekrarlanabilirliği ve işbirliğini teşvik etmek ve açık erişime sahip olmak ya da olmayabilmektir.

 • Kelime sayısı: <3,000
 • Abstract: Evet
 • Referanslar: Uzunluğa bağlıdır, ancak 1 ila 50 arasında değişebilir. Asgari bir gereklilik 1 olabilir: bu referans yazıda belirtilen yöntem veya protokolü göstermelidir.
 • Görseller/Tablolar: <5
 • İstenilen: Değişir. Araştırma Elemanları istenmemektedir. Protokoller gibi dergiler, istenen eserleri yayınlarlar. İstenilen teklifler kabul edilebilir.
 • Yazar sayısı: <3; Yazarlardan birinin, protokol kağıtında tartışılan yöntemi uygulayan orijinal araştırma makalesinin yazarı olması gerekebilir (ör. Nature Protocols requirements’e bakınız)
Biological and chemical strategies for exploring inter- and intra-kingdom communication mediated via bacterial volatile signalsmRNA quantification using single-molecule FISH in Drosophila embryosGeneration of iPSC line HEL47.2 from healthy human adult fibroblasts 

Data on blueberry peroxidase kinetic characterization and stability towards thermal and high pressure processing

Kitap Eleştirileri Kategori başlığından da anlaşılacağı üzere, bu yazı tipi derginin okur kitlesine ilgisi olan ilgili kitapları incelemeye odaklanmaktadır. Bir temaya dayanan tek bir kitabı veya birkaçını kapsayabilir.

 • Kelime sayısı: 500-700
 • Abstract: Hayır
 • Referanslar: Hayır
 • Görseller/Tablolar: Hayır
 • İstenilen: Bazı editörlerin gözden geçirmek üzere hazırlamış olabilecekleri belirli bir kitap listesi vardır, bu nedenle kitap inceleme sürecine katılıp katılmayacaklarını sorabilirsiniz.
 • Yazar sayısı: 1
Natural history: Thoreau’s debt to DarwinAstronomy: An all-American eclipse
Konferans Makaleleri / Konferans Sunumları Konferans bildirileri araştırmaya dayansa da, sadece ön bulgulara odaklanabilirler. Buna ek olarak, bilgisayar bilimleri gibi bazı alanlar, konferans kağıdı yayınlarını önemli ölçüde değerlendirebilir. Buna ek olarak, pek çok üniversite ve kurum, dergi yayınlarını daha fazla değerlendirebilir. Her durumda, organizasyonlarla ilgili konferans bildirileri yayınlamak, araştırmanıza devam ederken sizin ivme kazanmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) bünyesindeki bazı yayınlar konferans bildirilerinin daha önemli bir yayına dönüştürülmesine izin vermektedir IEEE, yayınlanmış konferans prosedürleri için de saygı görmektedir.

 • Uzunluk: <6 sayfa
 • Abstract: Evet
 • Referanslar <50
 • Görseller/Tablolar: <5
 • İstenilen: Konferans öncesinde yapılan bildirimler (en az 6 aylık süre)
 • Yazar sayısı: Değişkendir fakat genelde <3
 • Makalenizi sunmak için konferansa katılmanız gerekebilir
A distributed cloud resource management framework for High-Performance Computing (HPC) applicationsDoes Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on GamificationEstimation of coal consumption rate based on operating parameters 

Yayınları kabul eden IEEE konferanslarının bir listesi için buraya basın

 

Ek kaynaklar

Aşağıdaki liste, akademik dergilerde yayınlanan makalelere ek tanımlar ve örnekler sunan siteleri (yukarıdaki makalede bağlantılı olanlar hariç) sunmaktadır:

Yazınızı yayınlatmak istiyorsanız size akademik yayın destek hizmetimiz ile yardım edelim