Makalede Yazar İsimlerini Nasıl Sıralamalı

Akademik Yazım,Dergi Gönderimleri,Wordvice,Yayın Planlama

How to Order Author Names and Why That Matters

Makale yazarlığı artık bir iki kişiden oluşmuyor. Bir makale ortalama beş yazardan oluşuyor. Giderek artan yayın talepleri, seçim kriterlerinde yazar isimi sıralamasının önemini artırıyor.

Araştırmanızda yazar isimlerinin derli toplu sunumu istenir. Peki makalede çok fazla yazar varsa ne yapmalı? Tek tek herbir yazarın katkısını yazmak pek pratik değildir. Ya birtakım yazar grupları makaleye eşit miktarda katkıda bulunduysa? Bir bireyin araştırmaya katkısı diğerine göre daha fazlaysa bu nasıl belirtilir?

İşte aşağıdaki yazıda tamda bu konulara değiniyoruz.

 

Yazar sıralaması niçin önemlidir?

Aslında araştırmaya şu veya bu şekilde katkı sağlayan herkesin isim ve soyadı yazarlar listesinde bulunmalıdır. Ancak sizde tahmin edersiniz ki bu geniş ölçekli çalışmalarda biraz zor görünüyor. Böyle çalışmalarda yazıya temel katkı sağlayanlar ön plana alınmalı diğerleri ise gruplar halinde alt yazarlar olarak kümelenmelidir.

Aşağıda yazar sıralaması için belirli ipuçlarına değiniyoruz.

  • “İlk yazar”, görünürlüğü açısından ayrıcalıklı bir konumdadır. İlk yazar, okuyucuların yazıya başlamadan göreceği ilk yazardır.  Metin içi veya bibliyografik referans kuralları, diğer tüm adlandırılmamış yazarları “et al” a indirgeyebilir. Bu nedenle okuyucular, ilk yazarı yazının tümünü yazmış bir kişi olarak görebilir ki bu çok yanlıştır.  birçok 
  • Geleneksel olarak, son  yazar konumu, amir için ayrılmıştır. Bu nedenle, bu kişi araştırma iyi gittiğinde kredinin çoğunu alır. Son yazar ilgili dergi editörleri için birincil irtibat kişidir.
  • Tek tip bir kural olmadığı için, okuyucuların bir yazarın okudukları araştırma projesine yaptığı katkının niteliğini değerlendirmesi zor olabilir. Bu sorunu çözmek için, bazı dergiler, özellikle de tıp dergileri, ayrıntılı yazar katkı notlarında ısrar ederler.

 

Yazar sıralamasında kullanılan ortak yöntemler

Aşağıda makalenizdeki yazarları belirtirken kullanabileceğiniz yöntemlere değiniyoruz.

  1. Göreceli katkı. Bu yazarları listelemede kullanılan en yaygın yöntemdir. Taslak makalede ve temel araştırmalarda en çok çalışan kişi ilk yazar olur. Diğerleri yaptıkları katkıya göre azalan sıraya göre sıralanır. Ancak yaşam bilimleri  gibi birçok disiplinde bir gruptaki son yazar araştırmayı denetleyen kişidir.
  2. Alfabetik liste. Bazı durumlarda, özellikle geniş çalışma gruplarının oluşturduğu makalelerde diğer yöntemler  kullanılır.  Örneğin, yüksek enerji parçacıkları üzerine çalışan fizik grupları yazarları alfabetik olarak liste liyor.
  3. Birden fazla “ilk” yazar. İlave “ilk” yazarlar bir yıldız işaretiyle veya açıklayıcı bir not ile belirtilebilir.  Bu uygulama disiplinler arası çalışmalarda yaygın olarak görülmektedir; Bununla birlikte, aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatacağımız gibi, bir makalede listelenen ilk ad diğer “ilk” yazardan daha fazla görünürlüğe sahip olacaktır.
  4. Birden fazla “son” yazar. Birden fazla ilk yazara benzer şekilde yıldız işaretiyle  veya açıklayıcı notlarla belirtilirler. Bu uygulama, bazı dergilerin üst düzey laboratuvar üyelerinin laboratuvarlarında üretilen tüm verileri ve yorumları incelemelerini istemesi ile ortaya çıkmıştır.
  5. Müzakere edilmiş sıra. Araştırma yaparken de pek çok prosedürün içinden geçeriz. Kimin isminin önce kiminkinin sonra yazılacağı bile müzakere edilir. İlk ve son yazarları belirlemede kuralar olsa da orta yazarlar için yazılmış herhangi bir kaide bulunmamaktadır. Onların sıralaması ikna ve karşılıklı anlaşma yoluyla kararlaştırılıyor, bu nedenle ikna edici argüman becerilerinizi geliştirin!

Görebildiğiniz gibi makale yayınlamadan düzenlenen yazar sıralama aşaması bazen karmaşık bir hal alabiliyor. Yazınızı dergiye göndermeden önce yazar sıralaması çözümlenmiş olmalıdır. Aksi taktirde takım içinde yazar sıralamalarından oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık yüzünden geri dönen pek çok iyi yazılmış makale vardır.Bu konu ilginizi çektiyse aşağıdakilere bir göz atın:

Yayınlama Süreci ve Araştırma Yazım yazılarımızda işinize yarayabilir.