Araştırma Makalelerinde Hangi Zaman Kipini Kullanmalı

 

Doğru Fiil Kipini Kullanma–Okuyucu Üzerinde Etkiyi Artırma

Bir akademik makale yazarken, yazarlar kabul edilen dilbilgisi ve stil kurallarına uymalıdır. Araştırma yazınızı oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konu doğru fiil seçimidir. Kullandığınız zaman, makalenizin akışını ve tutarlılığını belirler.

Bu satırları okurken kendinizi şöyle düşünürken bulmuş olabilirsiniz: “Bu çalışmadaki her şey tamamlanmıştı, bu yüzden geçmiş zaman kipi ile her şeyi basit bir şekilde yazabilir miyim?”
Cevap hayırdır. Verilen bir cümle veya deyim için kullandığınız fiil kipi, tartıştığınız materyalin yazarı olarak konunuza bağlıdır. Belirli bir örnekte mevcut ve geçmiş zamanlar arasında seçim yapmak için kronolojik nedenleri de hesaba katmalısınız.

Hangi zaman kipinin kullanılacağı, hangi formatlama stilinde (APA, AMA, vb.) sahip olduğunuzla da ilgilidir. Yeni yazarlar, kendi uyguladıkları formatlama tarzının kurallarına aşina olsa da, makaleleri akademik İngilizcede temel fiil kullanım kurallarını yansıtan, dergilerde ve akademik kurumlarda araştırma makaleler arasında en yaygın uygulamalara ve fiil kurallarına odaklanmalıdır. 


Şimdiki, Geçmiş ve Diğer Zaman Kipleri için Bazı Kurallar

Araştırma makalelerinde kullanılan üç temel fiil zamanı vardır: şimdiki (basit şimdiki zaman), basit geçmiş ve present perfect. Araştırma makalesi bölümlerinin fiil çekimlerinin birazdan nasıl belirlendiği ile ilgili konuşacağız, ancak önce aşağıdakilere göz atalım.

 

ŞİMDİKİ ZAMAN

Şimdiki zaman genel gerçekler hakkında konuşmak, mevcut anlamları ve anlamları tartışmak ve gelecekteki uygulamaları önermek için kullanılır.

Genel gerçekler süreklidir ve zamanla değişmez (bilimsel ilerlemenin devam etmesine rağmen). Genel bilimsel gerçekleri tartışırken daima şimdiki zamanı kullanın.

Örnek: “Insulin and glucagon regulates blood glucose levels.”

Sonuçlar genel gerçekler ile yakından ilişkilidir ve şimdiki zaman uygulanır.

Örnek: “An elevated glucose level indicates a lack of glucagon hormones in the pancreas.”

Gelecek yapılacak araştırma  şimdiki zaman ile belirtilir.

Örnek: “Further studies about glucagon receptors are needed.” (passive voice)

 

GEÇMİŞ ZAMAN
Geçmiş zaman, genellikle geçmişte belirli bir zamanda ve / veya yerde tamamlanmış olayları tartışmak için kullanılır. Çoğu zaman çalışmalar, deneyler veya gözlemlenen fenomen gibi ayrı olaylara uygulanır.

Örnek: “Scientists in Wales discovered a new enzyme in the liver.”

Örnek: “Protocol X was used to analyze the data.” (passive voice)

 

PRESENT PERFECT ZAMAN KİPİ

Araştırma kağıdında geçmişte tanımlanamayan bir zamanda gerçekleşmiş ya da başlamış fakat hala devam eden ya da henüz tamamlanmış olan olayları ya da eylemleri ifade etmek için kullanılır. Genelde girişte genel bir arka plan oluşturur ve çalışmanızın motivasyonlarını ve amacını açıklayabileceğiniz bir zemin ekleyebilir.

Bu zaman kipinin çoğu araştırma makalesinde en az kullanılan zaman olduğunu ve aşırı kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Örnek: “Many studies have focused on glucagon as an important regulating hormone.”

Örnek: “Until recently, researchers have analyzed this kind of data using a Chi-Square Statistic.”

Örnek: “Efforts have been made to understand more about this process.” (passive)


BÖLÜMLERE GÖRE UYGUN ZAMAN KİPLERİ

Kullanmakta olduğunuz “en iyi” zaman makalede hangi bölümde olduğunuza göre değişir.  Bununla birlikte, stiller arasında yüksek bir süreklilik derecesi vardır ve her bölümde kullanım için aşağıdaki kurallar araştırma makaleniz için geçerli olacaktır.

 

Abstrakt (Özet)

In general, use the simple past for the abstract; for a concise introductory sentence, use the present perfect. To establish a need for your study–for instance, by explaining the current circumstances of the world or the specific area in which you are working–you can also use the present tense.

Genel olarak, özet için geçmiş zaman kipini kullanın; kısa bir tanıtım cümlesi için, present perfect zaman kipini kullanın.

Giriş cümlesi örneği (present perfect): “Recent studies of glucagon and insulin production have led to breakthroughs in medicine.”

Amacı / temeli açıklamak için örnek cümle: “Diabetes accounts for a higher number of deaths in the US than previously calculated.”

Genel ifadeler ve gerçekler için ve makalenin kendisi veya bulguların analizi için şimdiki zamanı kullanın.

Örnek: “In the US, diabetes is the most common endocrine disease.”

Bir gerçeği belirtiyorsanız  geçmiş zaman kipini kullanın:

Example: “In 2016, diabetes was the most common endocrine disease.”

 

Giriş
Girişte şimdiki ve geçmiş zamanın bir karışımını kullanın.

Şimdiki zaman, her zaman doğru olan bir şeyi tartışırken uygulanır; Basit geçmiş zaman önceki araştırmaları açıklarken kullanılır.

Daha önceki araştırma çabalarına örnek (geçmiş zaman kipi): “This same research team discovered a similar enzyme in their 2012 study.”

Aşağıda present perfect zaman kipinin kullanışı ile ilgili bir cümle görebilirsiniz.

“Prior research has indicated a correlation between X and Y.”

Girişinizin nihai ifadeleri için geçmiş veya present perfect zaman kipini kullanın.

Sonuç cümlesi örneği (geçmiş zaman kipi):

“The CalTech glucagon studies were inconclusive.”

Sonuç cümlesi örneği  (present perfect zaman kipi): “Prior research in this area has been inconclusive.”

Geçmişte ne olduğuyla ilgili bir şey hakkında konuştuğunuzda past perfect zaman kipini kullanın.

          Revize edilmiş bilgi örneği (past perfect):
          “The Dublonsky study had determined that X was Y, but a 2012 study found this to be incorrect.”

 

Literatür İncelemesi
Literatür taraması için hangi zamana ihtiyaç duyulduğu şimdiki kullanım biraz zor olabilir, çünkü kullanımınız hangi stil kullanım kılavuzuna (APA, AMA, MLA veya diğerleri) ve literatürü nasıl tartıştığınıza bağlıdır.

Geçmiş zaman kipi, genellikle, araştırmacının adını cümlenin konusu olarak kullanırken ve bu çalışmanın yöntemlerini veya sonuçlarını tartışırken uygulanır.

Araştırmacının eylemlerini açıklayan bir örnek: “Pearson (1997) discovered a new enzyme using similar methods.”

Bu kullanım bağlamında yaygın olarak bulunan diğer fiiller: investigated, compared, studied, analyzed, investigated, found, confirmed, performed, etc.

Başka bir araştırmacının çalışmasına dair fikir verirken veya yaptıkları sonuçları, tartışmaları ve sonuçları ortaya koyarken, şimdiki zamanları kullanın.

Bir başkasının çalışmasının tartışılması örneği: “Ryuku (2005) concludes that there are no additional enzymes present in the liver, a finding this current study directly refutes.”

Bu kullanım bağlamında yaygın olarak bulunan diğer fiiller: stresses, advocates, remarks, argues, claims, posits. etc.

 

Method (Yöntemler Bölümü)

Yöntemler bölümü geçmiş ve şimdiki zaman arasında oldukça açık bir şekilde tanımlanmıştır.

Yaptıkların hakkında konuşmak için basit geçmiş zamanı kullan. (Genelde araştırmacıların eylemlerini tanımlarken kullanılan pasif sesi kullanacağınızı unutmayın. Pasif ses, son yıllarda araştırma ödevi için genel standart haline gelmiştir. Ancak, kağıdınızı daha net ve okunabilir hale getirmek için pasif ve aktif ses karıştırılabilir.)

Method bölümü için örnek: “A glucose molecule was added to the mixture to see how the peptide would respond.” (passive voice)

Method bölümü analiz için örnek: “The results were analyzed using Bayesian inference.” (passive voice)

Diyagramları, şekilleri, tabloları ve grafikleri belirtmek veya açıklamak için şimdiki zamanı kullanın.

Örnek: “Table 5 shows the results of this first isolated test.”

Örnek: “The results of this first isolated test are displayed in Table 5.” (passive voice)

 

Sonuç

Method Bölümündeki zaman kipi kullanımı kuralları Sonuç içinde geçerlidir.

Sonuç bulgularını tartışırken geçmiş zaman kipini kullanın.

Örnek: “The addition of 0.02μg of glycogen activated receptor cells.”

Örnek: “Receptor cells were activated by the addition of 0.02μg of glycogen.” (passive voice)

Diyagramları / rakamları / tabloları açıklamak için şimdiki zamanı kullanın. 

 

Tartışma
Tartışma bölümü, bulguların analizinden ve bu bulguların anlam ve imalarının ne olduğuna dair bir çeviriden oluşmaktadır.

Bulgularınızı yazmak için burada geçmiş zaman kipini kullanın.

Bulguları özetleme örneği: “The experiment yielded a number of results associated with the processing of glucose.”

Bulgularınızın önemini yorumlamak ve tartışmak için şimdiki zamanı kullanın.

Örnek: “[This study confirms that] synthetic glucagon is two-thirds as effective at decreasing fatty acid synthesis.”

 

Sonuç ve İleri Çalışmalar

Sonuç yazınızın dikkat edilmesi gereken en önemli kısmıdır çünkü her bulgu burada bir noktaya bağlanır.

Çıktılarınız için present perfect zaman kipini kullanın.

Örnek: “Results from this study have led to a deeper understanding about how different peptides interact in this enzyme.”

Bulgularınız için şimdiki zamanı kullanın.

Örnek: “This study confirms that endogenous glucagon is even more essential in metabolism than previously thought.”

When discussing further research that is either needed or intended to be carried out, the future or present tense (or subjunctive mood) can also be used, in addition to the present tense passive voice.

Öngörülen daha fazla araştırmayı tartışırken, şimdiki zaman ve passive voice zaman kipinin yanısıra, gelecek zamanda kullanılabilir.

Örnek: “Further clinical studies are needed/will be needed/must be carried out/should be carried out to isolate the cause of this reaction.”

Follow these general rules about tenses and your paper will be clearer, more chronologically correct, and generally easier to read—meaning the important stuff in your study will be more easily understood. You can always go back and edit verb tense—the more you practice, and the more papers you read, the easier it will be to identify which tense should be used for which kind of information.

Zamanla ilgili bu genel kurallara uyun ve makaleniz daha açık, kronolojik olarak daha doğru ve genel olarak daha kolay okunacaktır. Bu, çalışmanızdaki önemli şeylerin daha kolay anlaşılacağı anlamına gelir. Her zaman geri dönebilir ve fiil zamanını düzenleyebilirsiniz; ne kadar çok pratik yaparsanız , hangi tür bilgi için hangi zamanın kullanılmasının gerektiğini belirlemek o kadar kolay olur.

 

Faydalanabileceğiniz Ek Kaynaklar

  1. Hartley, James. Academic writing and publishing: a practical guide. New York: Routledge, 2010. Print.
  2. Penn State College of Earth and Mineral Sciences Blog: “Descriptive Abstracts.” https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c6_p8.html
  3. Academic Conferences and Publishing International: “Abstract Guidelines for Conference Papers.” https://www.academic-conferences.org/policies/abstract-guidelines-for-papers/
  4. UNC College of Arts and Sciences Writing Center Blog: https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/abstracts/
  5. Wordvice Blog: “Makaleniz için En İyi Başlığı Nasıl Seçersiniz” https://wordvice.com.tr/11314/
  6. Wordvice YouTube Channel: How to Create a Title for Your Research Paper.”
  7. Management and Economics in Construction Blog: https://cmeforum.wordpress.com/2012/01/04/how-to-write-informative-abstracts/
  8. Wordvice Blog: “Makaleniz için En İyi Anahtar Kelimeleri Nasıl Seçersiniz” https://wordvice.com.tr/makaleniz-icin-anahtar-kelimeleri-nasil-secersiniz/
  9. Wordvice YouTube Channel: “Parts of a Research Paper.” https://www.youtube.com/watch?v=aO6ipI-d2fw
  10. ScienceDocs Inc. Blog: “5 Common Mistakes to Avoid When Writing a Discussion.” https://www.sciencedocs.com/writing-a-research-paper-discussion/