Makalenin Abstrakt Bölümünü Nasıl Yazmalısınız

Akademik Yazım

 

Sanal Ortamda Abstrakt

Yazınızı dergiye gönderdiğinizde ilk incelenen kısım abstrakt bölümüdür.  Bu sebeple sizlere birtakım ipuçları,  yönlendirici bilgiler vermek istiyoruz. Yaptığımız bir araştırmada gördük ki dergilerden geri dönen makalelerin büyük bir kısmı abstrakt bölümünün yanlış veya yetersiz yazımından kaynaklanıyor.

Çalışmalarınızı “satmak” için abstrakt vardır ve bu nedenle “yürütme özeti” ile karşılaştırılabilir: araştırmanız hakkında en önemli olanı gösteren resmi bir brifing veya araştırmanızın “özü” ne abstrakt diyebiliriz.

APCI (International Academic Publishing and Conferences International), dergiler ve konferanslar için seçim sürecinde dikkate alınan 12 “puan” bulunduğunu ve bu kutuların hepsini işaretleyen bir özetin (abstrakt bölümünün) bulunmasının önemini vurguladı.

Bunu göz önünde tutarak, özetinizi yapılandırırken ve yazarken bu önerileri takip edin ve bu fikirleri, okuyucuları cezbedecek somut bir özet içine tam olarak nasıl koyacağınızı öğrenin.

 

Abstrakt yazmaya başlamadan önce…

Hangi tür abstrakt yazacağınıza karar verin

Tüm abstraktlar aynı temel amacıyla  yazılmıştır: çalışmanızın özetini vermek. Ancak iki temel stil vardır: betimleyici ve bilgilendirici:

 • Betimleyici abstrakt : 100-200 kelime uzunluğundadır; makalede bulunan bilginin türünü belirtir; Metnin amacını ve yöntemlerini açıklar ve sonucunu çıkarır.
 • Bilgilendirici abstrakt: bir sayfaya kadar uzunluk içerir; Sonuçlarınız da dahil olmak üzere, çalışmanın her yönünü özetleyen, kâğıdınızın kesilmiş halidir; araştırmanın kendisi için “vekil” olarak hareket eder.

İki tür olan bilgilendirici abstraktlar çok daha yaygındır ve dergiler ve konferanslara katılmak için yaygın olarak kullanılırlar. Bilgilendirici abstraktlar daha uzun süreli ve daha teknik araştırmalar için geçerlidir; betimleyici abstraktlar daha kısa süreli kağıtlar ve makaleler için daha uygundur. Hangi abstrakt türün kullanılacağını belirlemenin en iyi yolu, makale gönderimler için talimatları takip ederek, dergilerdeki diğer yayınlanmış makaleleri mümkün olduğunca okumaktır.

 

Tüm yönergeleri ve gereksinimleri araştırın
Araştırma yazısı ile ilgili yönergeyi ve şartları yakından takip etmeniz gerekir.  Yönergelerinde genellikle ele alınan yaygın sorular şunlardır:
 • Maksimum veya minimum kelime / karakter uzunluğu var mı?
 • Stil ve biçimlendirme gereksinimleri nelerdir?
 • Uygun abstrakt tipi nedir?
 • Uygulanacak belirli içerik kuralları var mı?
 Abstrakt bölümünüzü hazırlarken yukardaki soruların cevaplarını iyice düşünün.

 

Kitlenizi tanımlayın
Abstraktın temel amacı  (bir kez yayınlandığında) araştırmacıları çalışmalarınıza yönlendirmektir. Bilim dergilerinde abstrakt bölümü, okuyucuların  tartışılan araştırmanın kendi çalışmaları ile alakalı olup olmadığına karar vermelerine yardım eder.  Abstrakt bölümü aynı zamanda okuyucuların yazarın ana iddiasını anlamasına yardımcı olur.  Özetinizi yazarken aşağıdaki soruları düşünün:
 • Kendi alanınızdaki diğer akademisyenler çalışma alanınızın hedef kitlesi mi?
 • Çalışmanızın halkada yararı olabilir mi?
 • Araştırmanızın geniş kapsamlı sonuçları var mı?

 

Abstract Bölümünüzü Yazarken …

Yalnızca ilgili ve yararlı bilgileri sağlayın

Tıpkı araştırma makalenizin başlığı kısa bir kaç kelimeyle oluşturulduğu gibi, özetiniz de araştırmanızı tam olarak anlatmak için araştırmanın tüm bölümlerini kapsamalıdır. Bu görevi yalnızca birkaç yüz kelime aralığında gerçekleştirmesi gerektiğinden, okuyucuyu araştırmanızın içeriği ve hedefleri hakkında yanıltacak belirsiz referanslar veya cümleler içermemek önemlidir. Aşağıdaki yapılacak ve yapmayacakları dikkatlice inceleyin:

 • Kısaltmalardan kaçının; bunların okuyucuya mantıklı gelmek için açıklanması gerekecektir. Bunun yerine, bu terimleri Giriş bölümünde açıklayın
 • Sadece tanınmış kişiler için atıf kullanın. Aksi takdirde öz bildirimde bulunmaktan kaçının.
 • Özetinize asla tablo, şekil, kaynak veya uzun alıntılar eklemeyin; kağıtlarınızın gövdesinde bunlara atıfta bulunmak için bol zamanınız olacaktır.

 

Daha fazla okuyucu çekmek için anahtar kelimeler kullanın

Arama aracı, abstrakt bölümünün hemen altındaki terimleri listeleyen “anahtar kelimeler” bölümüdür. Bu anahtar kelimeleri, okuyucuların veritabanlarına ve arama motorlarına ilişkin sorgular yoluyla arayacakları ve gireceği “tüpler” olarak düşünün. Anahtar kelimeler, bu nedenle aramalarda yaygın olarak kullanılan kelimeler olmalı, aynı zamanda makalenizle de alâkalı olmalı. Hem abstrakt bölümünde hem de anahtar kelimeler bölümünde araştırmanızın merkezinde 5-10 önemli kelimeyi veya kısa cümleleri ekleyin.

Örneğin, uluslararası sınırları aşan alt sınıflar arasında obezite prevalansına ilişkin bir yazı yazıyorsanız, “obezite”, “yaygınlık”, “uluslararası”, “alt sınıflar” ve “kültürler arası” gibi terimleri dahil edin. Bunlar, çalışma konunuzla ilgilenen çok sayıda insanı bir araya getiren terimlerdir.

 

Abstrakt Bölümünün YapısıHow to Structure Your Abstract

 Yukarıda da belirtildiği gibi, abstrakt (özellikle bilgilendirici özet) araştırma kâğıdınızın vekâleti görevini yapar. Çoğu bilimde, özet aşağıdaki bölümleri ve örgütsel şemayı içermektedir. Her bölüm oldukça kompakttır; yalnızca tek bir cümleden oluşur veya bir cümle ya da ifade özellikle ilgi çekici ya da cazip ise genişleme alanı bulunur. Özet, daima bir uzun paragraf olduğundan, bütün bölümler bütünsel bir etki yaratmak için birbirine karışmalıdır. Abstrakt bölümünüzde gerekli tüm içeriği bulunduğunuzdan emin olmak için aşağıdakileri kontrol listesi olarak kullanın.

1) Amacınızı ve motivasyonunuzu belirleyin.  Diyelim araştırmanız Brezilya sincaplarında kuduzla ilgili. Ne olmuş yani? Bu neden önemli? Abstrakt bölümünüze neden bu çalışmayla ilgilendirmesi gerektiğini açıklayarak başlamalısınız.  Ve araştırmanızın kesin amacı nedir? Ne elde etmek istiyorsunuz? Aşağıdaki soruları cevaplayarak başlayın:

 • Bu çalışmayı veya projeyi yapmaya nasıl karar verdiniz?
 • Bu çalışma alanınız okuyucunuz için neden önemlidir?
 • Neden denemeniz okunmalı?

Özet olarak, abstraktın ilk bölümünde araştırmanın önemi ve ilgili araştırma alanında  sahip olabileceği etki bulunmalıdır.

2) Makalenizdeki sorunu açıklayın. Araştırmanızın ele aldığı “problem” in belirtilmesi, özel çalışmalarınızın neden önemli ve gerekli olduğunun sonucudur. Örneğin, “Brezilya sincaplarında kuduz” konusu önemliyse de, çalışmanızın çözülmesine yardımcı olan “bilmecenin eksik parçası” sorunu nedir? Sorunu motivasyon bölümüyle birleştirebilirsiniz, ancak organizasyon ve açıklık perspektifinden, ikisini birbirinden ayırmak en iyisidir. Ele alınması gereken bazı kesin sorular:

 • Araştırmanız hangi sorunu çözmeye çalışıyor veya ortaya yatırıyor?
 • Çalışmanızın kapsamı nedir – genel veya özel bir şeyi açıklamaya çalışıyor mu?
 • Ana iddia veya argümanınız nedir?

3) Yaklaşımınızı tartışın (Yöntemler ve Materyaller). Araştırmanın önemini, bu meseleyi incelemek için motivasyonunuzu ve kağıdınızın adreslediği özel problemi belirlediniz.Şimdi bu sorunun nasıl çözüldüğünü veya ilerleme kaydettiğini tartışmanız gerekir – araştırmalarınızı nasıl gerçekleştirdiniz. Çalışmanız kendi eserinizi veya ekibinizin yaptıklarını içeriyorsa, burada açıklayın. Analitik modeller mi kullandınız? Bir simülasyon mu? Bir vaka çalışması? Aşağıdakileri üç noktayı abstraktınızda göz önünde tutun.

 • Araştırma-ekleme yöntemlerinizi / çalışmanın türünü, değişkenlerinizi ve çalışma kapsamınızı ayrıntılandırın
 • İddianızı desteklemek için kanıt sunun
 • En önemli kaynaklarınızı vurgulayın

4) Bulgularınızı özetleyin. Burada, çalışmanın sonucuna genel bir bakış verirsiniz. Çok belirsiz niteliksel terim kullanmaktan kaçının (ör. “Çok”, “küçük”, “muazzam”) ve en azından bazı nicelik terimlerini (yani yüzdeler, rakamlar) kullanmaya çalışın. Sonuç bildirimi için kalitatif dilinizi kaydedin. Bu gibi soruları cevaplayın:

 • Çalışmanız somut olarak ne veriyordu (ör. Eğilimler, şekiller, olgular arasındaki korelasyon)?
 • Sonuçlarınız hipotezinizle nasıl kıyaslandı? Çalışma başarılı mıydı?
 • Beklenmedik sonuçlar veya öngörülemediği yerler nereleriydi?

5) Sonucu belirtin. Abstraktın son bölümünde, çalışmanızın sonuçları hakkında bir açıklama yapacaksınız. Bu çalışmanın sonuçları bilim dünyasını sarsacak mı? İnsanlara “Brezilya sincapları” nı nasıl gördüğünü etkiliyorlar mı? Yoksa etkileri önemsiz mi? Araştırmacılar ve dergiler bilimsel makalelerde cesur iddialar hakkında şüphe uyandırmaya eğilimli olacağından, çalışmanız hakkında övünmeyin veya etkisini çok geniş kapsamlı olarak sunmayın. Aşağıdaki soruları cevaplayın:

 • Bu sonuçların alanım üzerindeki tam etkileri neler?
 • Başka ne tür bir çalışma problemlere daha fazla çözüm üretir?
 • Bu alandaki bilgiyi genişletmek için başka ne gerekli?

 

İlk Taslağınızı Tamamladıktan Sonra …

Temel düzeltmeleri yapın

Abstrakt, herhangi bir akademik yazı parçası gibi, eksiksiz olarak değerlendirilmeden önce gözden geçirilmelidir. Dilbilgisi ve yazım hataları için kontrol edin ve doğru biçimde biçimlendirildiğinden emin olun.

 

Bir meslektaştan geribildirim alın
Abstrakt metnini okumak için ikinci bir göze sahip olmak, araştırmanızı iyi özetleyip özetleyemediğinizi bulmak için harika bir yoldur. Araştırma kağıtlarını anlayan, çalışmanıza bağlı olmayan bir okuyucu bulun. Okuyucunuzdan araştırmanızın ne olduğunu özetlemesini isteyin (her bölümün kilit noktaları da dahil olmak üzere). Okuyucu bu anahtar noktalarınızı açıkça iletip iletmediğinizi söylemelidir.

Araştırmacı akranlara ek olarak, bir profesör veya bir uzman ya da genel yazı yazarı danışmanı ile özetiniz konusunda danışmayı düşünün. Çalışmalarınızı başka bir bakış açısıyla görebilmenize yardımcı olan herhangi bir kaynak kullanın.

 

Özetinizi profesyonel bir editör tarafından gözden geçirmeyi düşünün

Akran geribildirimi, soyut içeriğinizin etkililiğini sağlamak için oldukça önemlidir, ancak profesyonellerin dilbilgisi, yazım denetimi, mekanik, stil veya biçimlendirme hataları olmadığından emin olmak için çalışmalarınıza bakmalarına izin vermek iyi bir fikir olabilir. 

 

İzlenecek Yolun Diğer Kuralları

Makalenizi tamamladıktan sonra özetinizi yazın

Özet, makalenizin başında gelse de, yalnızca araştırma konusunu tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda tüm kağıdınızı özetlemektedir.  Abstraktın son yazılması, makalenizdeki bulgular ve ifadelerin tutarlı olmasını sağlayacaktır.

 

İçeriğinizi düzenli tutun

Her iki soru ve cevap, okuyucuların içeriğini kolaylaştırmak için standart ve tanıdık bir şekilde düzenlenmelidir. İdeal olarak, kompozisyonların genel formatı “tanıtım”, “vücut” ve “sonuç”  formunu taklit etmelidir;  parçalar bu şekilde aynen bölünmese bile.

 

Özeti sıfırdan yazın

Abstrakt, kendine yeten bir bölüm olduğu için (okurların kağıdın bedeninden ayrı olarak görmesi), ayrıca özet olarak yazması gerekir. Asla doğrudan tırnak işaretlerini abstrakta kopyalayıp yapıştırmayın ve özete başka bir deyişle parantez vermeyin.  Yeni kelimeleri ve cümleleri kullanmak, abstrakt bölümünüzü ilginç ve fazlalıklardan uzak tutacaktır.

 

Çok fazla ayrıntıya girmeyin

Terimlere atıfta bulunabilirsiniz, ancak soyut açıklamalarda bulunamamalısınız.  Çalışmanıza spesifik olmada bir denge kurmaya çalışın, ve çalışmalarınız ile okuyucuya geniş bir bakış açısı sunun.

 


Bu Makalede Kullanılan Kaynaklar ve Ek Okuma Seçenekleri
 1.  Hartley, James. Academic writing and publishing: a practical guide. New York: Routledge, 2010. Print.
 2. Penn State College of Earth and Mineral Sciences Blog: “Descriptive Abstracts.” https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c6_p8.html
 3. Academic Conferences and Publishing International: “Abstract Guidelines for Conference Papers.” https://www.academic-conferences.org/policies/abstract-guidelines-for-papers/
 4. UNC College of Arts and Sciences Writing Center Blog: https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/abstracts/
 5. Wordvice Blog: “Makaleniz için En İyi Başlığı Nasıl Seçersiniz.”  https://wordvice.com.tr/11314/
 6. Wordvice YouTube Kanalı: How to Create a Title for Your Research Paper.”
 7. Management and Economics in Construction Blog: https://cmeforum.wordpress.com/2012/01/04/how-to-write-informative-abstracts/ 
 8. Wordvice Blog: “Makaleniz için En İyi Anahtar Kelimeleri Nasıl Seçersiniz” https://wordvice.com.tr/makaleniz-icin-anahtar-kelimeleri-nasil-secersiniz/
 9. Wordvice YouTube Kanalı “Parts of a Research Paper.” https://www.youtube.com/watch?v=aO6ipI-d2fw
 10. ScienceDocs Inc. Blog: “5 Common Mistakes to Avoid When Writing a Discussion.” https://www.sciencedocs.com/writing-a-research-paper-discussion/