Kelime Sayısını Azaltma İpuçları: Edatları Eleme

Akademik Yazım

Kelime Sayısı Azaltma İpuçları

Sözcük dağarcılığının azaltılması konulu dizimize devam ederken, bu yazıda gereksiz edatları elimine etme yöntemleri üzerine değineceğiz. Kelime sayısını azaltmanın ve cümlelerinizi törpülemenin en iyi yollarından biri, edatları ELİME ETMEKTİR. Gereksiz edatları yazınızdan çıkardıkça, yazdıklarınız yayıncılarının istediği şekilde yalın ve net bir biçim alır.

 

İpucu # 2:  Yazımızda “Of” Edat Öbeğini Elimine Etmek (Edat Öbeklerinin Çıkarımı)

Aşağıdaki cümlelere bir bakalım :

 1. The blood pressure of the mice was elevated.
 2. The elephant teetered along the edge of the cliff.
 3. The focus of this project was to study the effects of increased global temperatures on local fish hatcheries.

Yukarıdaki cümlelerde sorun nedir? Gramatik olarak, onlar doğru ama çok uzunlar, değil mi? Her deyimle, yazımızı kısaltmak için edatları ortadan kaldırabiliriz.

 1. The blood pressure of the mice was elevated. [8 words]
 2. The elephant teetered along the edge of the cliff. [9 words]
 3. The focus of this project was to study the effects of increased global temperatures on local fish hatcheries. [19 words]

Yukarıda, kırmızı renkte silebileceğimiz edatları vurguladık.

 1. The mice’s blood pressure was elevated. [6 words]
 2. The elephant teetered along the cliff’s edge. [7 words]
 3. This project examined how increased global temperatures affect local fish hatcheries. [11 words]

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, ortadan kaldırdığınız her önermeye ait kelime öbeği için kelime sayınızı iki kelime kısaltabilirsiniz.! Yukarıdakiler gibi ön tanımlı ifadelerle dolu bir sayfayı düşünün. Silmek için bir sürü sözcük var!

Edatları atabilecek birçok yol vardır. Yukarıda bunlardan birkaçını gördünüz. Diğer yöntemlerden nominalizasyonu ortadan kaldırma yazımızda bahsetmiştik.

 

Önceden tanımlı kalıpları nasıl önleyeceğinizi veya değiştireceğimizi  öğrenmek için aşağıdaki örneklere dikkatlice inceleyiniz.
 1. İyelik haline dikkat edin: İyimser olun: İki isim arasındaki pozitif ilişki gibi yakın bir bağlantının olduğu birçok durumda, edat önlemini ortadan kaldırabilirsiniz. Örneğin, “Noun 2’nin Noun1″ veya “Location1’deki Location2″ e sahip iseniz ikinci ismi alın ve ilk ismin önüne taşıyın ve ikinci ismin iyelik halini oluşturmak için bir kesme işareti ekleyin.
  • The approval of the Food and Drug Administration was received yesterday. → The Food and Drug Administration’s approval was received yesterday.
  • The studies were conducted at Max Laboratories in Chicago. → The studies were conducted at Chicago’s Max Laboratories.
 2. Aktif zaman kipini kullanın: Pasif bir yapı “by” tarafından takip edildiğinde (Noun1 was/were + past participle + by + Noun2), ikinci ismi alın ve aktif ses kullanarak bir cümle haline getirin.
  • The approval of the plan was given by the committee. →  The committee approved the plan yesterday.
 3. Zarf ikamelerini seçin: “with” ile başlayanlar gibi bazı ön tanım cümleleri daha güçlü zarflara dönüştürülebilir.
  • The seller agreed with reluctance. →  The seller reluctantly agreed.
  • He spoke with hesitation when he accepted the deal. → He spoke hesitantly as he accepted the deal.
  • By chance, I finished work on time. →  Fortuitously, I finished work on time.
 4. Daha güçlü fiillerle değiştirin: Bazı önerme kalıpları basitçe güçlü fiiller ile değiştirilebilir. “Get” ve “make” fiillerini kullanarak öbekleri izleyin.
  • He got to the finish line. → He reached the finish line.
  • Increased benefits can make up for long working hours. →  Increased benefits can offset long working hours.
 5. Nominalizasyondan kaçının (Bu konuyla ilgili yazmış olduğumuz ayrı makaleye bakın. “Nominalizasyonu Ortadan Kaldırma” için tıklayın.)
 6. Gerçekten gerekli miydi? Bazı ön tanım cümlecikleri, cümleyi verilen cümleye hiçbir değer katmadığı için silinebilir.
  • In our current situation, we should decline the offer. → We should decline the offer.
 7. Wh-clauses soru cümleciklerini kullanın: Düşünme, çalışma ve karar verme gibi “söz” (sormak, kabul etmek, itiraf etmek, tartışmak, cevaplamak, kabul etmek, söz etmek, anlatmak, açıklamak, önermek vb.) Ile ilgili fiillerle (örn. Unutmayın, merak edersiniz, merak edersiniz, incelersiniz, karar vereceksiniz, vb.), güçlü ve özlü maddeler üretmek için soru kelimelerini kullanın.
  • The purpose of this study was to examine the effects of solar radiation on bioluminescence. →  This study examined how solar radiation affects bioluminescence.
  • Our mission was to conduct an investigation into the relationship between sunlight and plant growth. → We investigated how sunlight affects plant growth.

 
Şimdi, birkaç egzersiz yapalım!

 1. The house of my mother sat on a big hill.
 2. The licensing of the software will be completed next week.
 3. The variables changed with little difference.
 4. The aim of our research was to assess the correlation between variable A and DNA replication rates.
 5. This paper was written to explore the way in which extra recess time and the test performance of students are related.
 6. To get back to you, we are looking back on what was done to figure out what we can do moving forward. [This one's hard. How short can you make this one?]

 

 

 


 

 

 

Cevap Anahtarı:

 1. My mother’s house sat on a big hill.
 2. The software licensing will be completed next week.
 3. The variables hardly changed.
 4. Our research aimed to assess how variable A affects DNA replication rates.
 5. This paper explores how extra recess time affects students’ test performance.
 6. We are examining the past to determine how we should proceed.