Makalenizi Nasıl Düzenlersiniz: En Yaygın Dilbilgisi Hatalarından Kaçının

En Yaygın Dilbilgisi Hatalarından Kaçınma Yöntemleri Bugün, müşterilerimizin yazdıklarında bulduğumuz ortak önemli problemleri inceleyerek yazınızı geliştirmenin yolları üzerine serimize devam ediyoruz. Stil sorunlarından sonra, dil hataları tüm yazım hatalarının% 21’ini oluşturur! Bu yazıda, en yaygın hataların neler olduğuna ve nasıl düzeltileceğine göz atalım. Yazımızda sizlere dilbilgisi hatalarını düzeltmek ve yazma becerilerinizi güçlendirmek için yardımcı olacak ek kaynaklar listesi sunacağız!

 

Yazımda en yaygın dilbilgisi hataları nelerdir?

Aşağıda en sık rastlanan ilk 5 hataya odaklanacağız.

 • Belirleyiciler: İsim veya isim öncesi cümlecikten önce gelen ve adın genel veya spesifik olup olmadığını ve çoğunlukla miktarını belirtir nitelikte olduğunu söyleyen kelimelerdir. Bu kategori, (a, an, the) ve this, that, every, each, which, that gibi kelimeleri içerir. En önemli olan husus hangi belirleyicinin kullanacağı ve ne zaman kullanalıcağı ile ilgilidir.
 • Edatlar: İsim veya zamirden önce gelen ve aynı cümledeki başka bir kelimeyle olan ilişkiyi gösteren kelimelerdir. Edatlar hakkında en zor kısım, birçok kural bulunmamasıdır. Şüpheleriniz olduğunda, ifadeleri tekrar kontrol etmek için aşağıda listelediğimiz araçları kullanın!
 • Konu-Fiil Anlaşması: Bir özne ve fiilin kabul etmesini gerektiren (tekil / çoğul) bir kavramdır. Problem çoğunlukla seçilmiş olan konunun terminolojisine uygun olmayan fiiler kullanıldığında ortaya çıkar.
 • Fiil Formu: Altı temel tip fiil formu vardır: taban (sözlük formu), mastar (+ base), 3. şahıs tekil (fiil + s), mevcut fiil (fiil + ing), geçmiş. Bazı fiillerde daha az form bulunurken “be” sekiz fiildir! Fiil kafa karışıklığının başlıca kaynakları, yanlış bir sözcüğün kullanılması ve şu andaki (fiil + ing şekli) aşırı kullanımı ile ortaya çıkmaktadır.
 • Fiil Zaman Kaymaları: birçok makalenin yayından dönmesine sebep veren sorunlu bir durumdur. Kural, fiil kullanım tutarsızlığından kaçınmak için her zaman bir zaman kipini kullanmamız veya yeni bir cümle başlatmamızdır.

Aşağıda, çalışmamız boyunca incelenen tüm gramer hatalarının sıklığını gösteren bir grafik bulunmaktadır. Chart of Common Grammatical Errors Yukarıdaki çubuk grafikte görüldüğü gibi, belirleyici ile ilgili sorunlar bulduğumuz tüm gramer hatalarının yaklaşık% 60’ını oluşturmaktadır! Nesne kullanımı hataların büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

 

Nesne kullanımı neden en yaygın dilbilgisi hatasıdır?

“A”, “an” ve “the” gibi nesneler küçük birer sözcüktür ve yine de bize bir ismin özgüllüğünü söyleyen önemli etkenlerdir. Çoğunuz ESL konuşmacıları olarak, yazarken veya konuşurken hangi nesnenin veya belirleyicinin kullanılacağına karar vermekte zorlanabilirsiniz. Nesne kullanımı zor olabilir, ancak sizlere iyi bir haberimiz var: En azından İngilizce de birçok dillerde olduğu gibi cinsiyete özgü nesneler yok! Bir nesnenin ana dilde bulunmaması nedeniyle rolünü anlamamaktan başka, makalede yanlış kullanımının bir başka nedeni, bir ismin sayılabilir olup olmadığı konusunda belirsizliktir. Nesne kullanım kurallarına birçok istisna olmakla birlikte, İngilizcede olanlar, çoğunlukla bir ismin sayılabilirliği ile ilgilidir. Nesnelerin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağı hakkında ek bilgi için ayrıntılı makale ve görsel akış şemasına göz atın [tam makale için linki tıklayın]!Difference between other and another

 

Doğru nesneyi kullanmak niçin önemlidir?

Nesneler spesifikliği belirtir ve bir isim bağlamı ortaya koyar. Bu, yalnızca bir ila üç harf içeren bir kelime için doğru, değil mi? Makalelerin önemini göstermek için aşağıdaki senaryoyu inceleyelim. Birisiyle konuştuğunuzu ve ona bir araba arzu ettiğinizi söylemek istediğinizi varsayalım. İki ifadeden birini söyleyebilirsiniz: “I really want a car” veya “I really want the car.” İstediğiniz herhangi bir araba mı (any car) yoksa bellirli bir araba mı ( gördüğünz veya duyduğuuz belirli bir araba) ? Ya konuşmakta olduğunuz kişi hayallerinizde yaşatığınız arabayı bilniyorsa? Benzer şekilde basitçe “I really want a car,”  demiş olsaydınız, arkadşınız daha fazla bilgi vermediğiniz için hangi araç hakkında konuştuğunuzu yüksek ihtimal bilemeyebilir. Peki, bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Bu hatayı iki yoldan düzeltebilirsiniz: (1) “a car” ile başlayın ve daha sonra “the car” kullanarak bir sonraki cümlede açıklama yapan bir cümleyi yapın veya (2) “the car” ın ardından istediğiniz arabayı tam olarak tanımlayan bir ifade kullanın. Örneğin: (1) I really want a car. In fact, I want one exactly like the car I saw parked in front of Joe’s house yesterday. (2) I really want the car I saw parked in front of Joe’s house yesterday.

 

Aşağıdaki dilbilgisi hatalarını nasıl düzeltebilirim?

1. Belirleyicilerin Kötü Kullanımı
 • Nesneler
  Hangi nesnenin kullanılacağına karar vermek için önce sayılabilir sayılamayan olup olmadığına karar verin. Sonra ekteki akış şeması ve makaledeki kurallara uyun. Kısacası:

  • Belirli bir ismin yerini belirten bir isim öncülüne sahip iseniz, ismin önünde “the” kullanın.
  • İlk defa belirli bir ismi tanıtırsanız, “a” ya da “an” ve ardından “the” yı sonraki atıflar için kullanın.
  • Bir isim için “herhangi” kelimesini kastediyorsanız, “a” veya “an” kullanın.
  • If you mean “all” members of that noun class (each and every one, generally), then, for countable nouns, use the plural + no article. For uncountable nouns, use the singular + no article.
  • Eğer isim sınıfının “hepsi” ni kastediyorsanız, o zaman sayılabilir isimler için çoğul kullanın + nesne belirtmeyin. Sayılmayan isimler için tekil kullanın+ nesne belirmeyin.
  • Bir kategori kast ediyorsanız (ve o kategorideki her üyeyi belirtmiyorsanız), “the” kullanın.

  Sayılabilen isimler:

  • The apple is delicious. →  Apples are delicious.
  •  I read the new book. The book was fascinating. →  I read a new book. The book was fascinating.

  Sayılamayan isimler:

  • The water is healthy for you. →  Water is healthy for you.
  • I bought the water yesterday, and now I will put the water in the fridge. →  I bought water yesterday, and now I will put the water in the fridge.
 • Zamirler (This/That/These/Those)Cümle başında zamir kullanırken dikkatli olun. Tanıtımı yaptıktan sonra ismin eklendiğinden emin olun. Kural
  • this + singular noun (something nearby or recently mentioned)
  • that + singular noun (something “over there”)
  • these + plural noun
  • those + plural noun

  Örnekler

  • This is good for you. →  This exercise is good for you.
  • We should adopt a new policy. That policy would help us streamline operations. →  We should adopt a new policy. This policy would help us streamline operations.
  • That would make her happy. →  ✓ That promotion would make her happy.
  • Cats are feisty. Those animals are very independent. →  Cats are feisty. These animals are very independent.
  • What do you want to do with these boxes over there? →  ✓ What do you want to do with those boxes over there?
 • Other vs. Another“Another” ve “other” sözcükleri daha fazla şey veya farklı bir şeyi ifade eder. Bu kelimelerin nasıl kullanılacağını gösteren bir akış şeması görmek için aşağıdaki resme tıklayın. Esasen, “other” ile “another” arasındaki fark, başvurduğunuz seçenek veya olanakların sayısına bağlıdır.

 

2. Edatların Yanlış Kullanımı
 • İngilizce dilinde edatların kullanımı zordur. İyi haber, sözcük dağarcılığınızı azaltmaya çalışıyorsanız, ön tanımlı cümleleri güçlü fiillerle değiştirebilirsiniz! İlişki kurma sözcüklerini kullanmanız gerektiğinde, birkaç ipucu:
  • Deyimsel ifadelerde edatlar sabittir. Kullanım öncesi alışkanlık kalıplarını takip etmeyebilirler; kuşkulandığınızda Merriam-Webster’s gibi bir sözlüğü tekrar kontrol edin.
  • Arka arkaya iki adet edat kullanmayın. Çoğu zaman konuşmada bunu yaparız, ancak yazılı olarak bu kötü alışkanlıktan kaçınılmalıdır. Örneğin, “I had to get off of the train.” → “I got off the train.”
  • Doğru önermeyi seçmeyle ilgili birkaç kuralımız olmasına rağmen, yaygın olarak kullanılan edatların listesini (genel anlamlar ve örnek cümleler dahil) görmek için bu sayfanın üst kısmında listelenen eki tıklayın.

Aşağıda, Grammar.net tarafından hazırlanan ve 14 çift sıklıkla karıştırılan edatların arasındaki farkları vurgulayan bir bilgi tabanı bulunmaktadır. Commonly Confused Prepositions - Grammarnet

 • 1800’ten 2000’e kadar yayınlanan kitaplarda metinleri tarayan Google Kitap’ın N-gram Görüntüleyicisi gibi siteleri kullanabilirsiniz. Hangi preposition’ı kullanacağınız hakkında tartışıyorsanız, istediğiniz sözcük grubunun çeşitli sürümlerini (virgül ile ayrılmış olarak) yazın ve “enter” tuşuna basın. Cümlelerin sıklığı bir grafikte çizilecek. Aşağıdaki örnek arama sonucundan da görebileceğiniz gibi, “araştırma yapmak için” ifadesi doğru fiil önerme kombinasyonunu kullanın.

Sample-Google-N-gram-Search-Result

 

3. Konu- Fiil Tutarlılığı
 • Konu-fiil anlaşması ile ilgili en yaygın hata ön tanımlı ifadeler kullanıldığında ortaya çıkmaktadır. Fiilin, edat öncesi özne ile uyumlu olması gerektiğini unutmayın.
  • Noun1 + Preposition + Noun2 + Verb that agrees with Noun1
  • ✗ The way in which we communicate with others have changed dramatically. →  The way in which we communicate with others has changed dramatically.

 

 

4. Fiil Formunda Karmaşa
 • Bu konuda yapılan en yaygın yanlış kullanılan fiilerin zaman kiplerindeki tutarsızlıktır.
 • Yanlış Fiil Zamana Kullanımı
  • İngilizcede irregular fiiler olarak bilinen eylemler konusunda son derece dikkatli olun. Şüpheye düştüğünüzde Merriam-Webster  sözlüğünden kontrol edin.
  • İngiliz ve Amerikan İngilizcesi farklı yazım kurallarına sahip olabilir. Örneğin, “learned” ABD’de kullanılırken “learned” ve “learnt” iken, ikisi de İngiltere’de kabul edilmektedir.
 • Şimdiki Zaman Fiil Kipinin Aşırı Kullanımı
  • Genellikle, genel gerçekleri, alışkanlıkları ve bir şeyin durumunu tartışmak için mevcut basit zamanı kullanın.

✗ The sun is always rising in the east. → ✓ The sun always rises in the east.

 • Present progressive (verb+ing) geçici faaliyetler için ve gelecekteki bir eylemde bulunma niyetini ifade etmek için kullanılır.

✗ I visit my sister this week. →  I am visiting my sister this week.

 

5. Fiilerin Zaman Kipindeki Değişim
 • Bir konuyu konuşurken, fiiller aynı zaman kipinde kullanmalıdır. Aksi, okuyucuyu şaşkına çevirebilir.
  • ✗ Joe watched the movie and laughs out loud. [Joe finished the movie and is now laughing? This sentence doesn't make sense, right?] → ✓ “Joe watched the movie and laughed out loud,” [Joe completed these actions, and logically, did so at the same time] or “Joe is watching the movie and is laughing out loud” [Joe is currently performing these actions simultaneously].
 • Belirli bir konuda konuşurken, ardışık cümlelerde zamanları tekrar tekrar kontrol edin.
  •  Joe eats chocolate whenever he got upset. →  “Joe eats chocolate whenever he gets upset,” [Joe currently has this habit] or “Joe ate chocolate whenever he got upset” [Joe no longer has this habit].
 • Elbette, zamanları karıştırmak bazen mantıklıdır, özellikle de olayların ilerlemesini gösteriyorsanız.
  • I am editing the book that I wrote. [Naturally, to edit a book, it must already be written.
 • Daha fazla kaynak için aşağıdaki linkleri tıklayın:

Yukarıdaki bilgilerin, yazınızdaki dilbilgisi sorunlarını nasıl düzeltebileceğiniz konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz. Sizleri bu konuda uzun listelere boğmak istemiyoruz! Bu kuralları bire bir hatırlamak imkansız. Tavsiyemiz, yazınız mükemmelleşene kadar bir yön üzerine odaklayın, sonra bir sonraki yöne geçin. Ayrıca, bu tür hataları ve daha fazlasını temizlemenize yardımcı olmak için dil düzenleme hizmetlerimize göz gezdirmekten çekinmeyin!