Yazınızda Örnekleri Sunmak İçin: 41 Etkili İfade

Akademik Yazım,Dergi Gönderimleri

Yazınızda Örnekleri Sunmak İçin: 41 Etkili İfade

Araştırmalar, bilgiyi incelememizi ve güvenilirliğini değerlendirmemizi gerektirir. Buna göre, çeşitli olgular üzerine düşündüğümüzde, ampirik verileri inceleyip yorumlamamızı gerektiren ayrıntılı açıklamalar üretiyoruz. Araştırma anlatılarımızı oluşturmanın önemli bir bileşeni, destekleyici deliller ve örnekler sunmaktır.

Sağladığımız kanıt, iddialarımızı güçlendirebilir veya okuyucularımızı şüphe halinde bırakabilir. Bu nedenle, okuyucuları bir fikirden diğerine açıkça yönlendiren uygun, mantıklı ifadeler kullanmamız önemlidir. Bu yazıda, kanıtların ve örneklerin kullanılması gereken durumları ve argümanlarınızı desteklemek için kullanabileceğiniz etkili dil yapılarını örneklerle tartışıyoruz.

 

Ne zaman kanıt ve örnekleri sunmalı

Kanıtlar ve örnekler, iddialarınızın temelini oluşturmaktadır. Kanıt olmadan argümanlarınız inanılırlıktan yoksun olur. Bununla birlikte, kanıt olmadan örnek listeleme, sonuçlarınızı desteklemek yerine köstekler. Bu nedenle, örnekler sunduğunuzda, gerektiğinde kanıt sunmaya dikkat edin ve kanıtın argümanınızı nasıl desteklediğini açıklayacak ifadeler kullanın.

Kanıtlarınızla ilgili argümanlarınızı tanıtmanız ve bağlantılandırmanız gerekirken

 • “ortak bilgi” olmayan alıntılarınızı belirtin;
 • sonuç çıkarın, çıkarım yapın veya belirli verilere dayanan önermeler önerin;
 • bir önceki açıklamayı açıklığa kavuşturun , bu etkili bir şekilde bir illüstrasyonla yapılabilir;
 • bir kategorinin temsili örneklerini tanımlamanız gerekir;
 • kavramları ayırt edin; ve
 • belirli bir durumu belirterek bir noktayı vurgulayın.

 

Tanıtım cümleleri ve bağlamları

İfadelerinizi etkili biçimde desteklemenize yardımcı olmak için, aşağıdaki giriş ifadelerini işlevlerine göre düzenlemiş bulunuyoruz. Bu liste kapsamlı değildir, ancak kullanabileceğiniz ifadelerin türleri konusunda size fikir verecektir.

Amaç
Tanıtım cümlesi
Örnek
“Ortak bilgi” olmayan veriyi belirtmek
 • [Use relevant style guide in-text citation format]
 • As [Author] indicated / stated / discovered
 • According to [Author],
 • As reported in a 2010 study. .
 • According to Marks and Peters. .
sonuç çıkarmak, çıkarım yapmak veya belirli verilere dayanan sonuçları önermek
 • suggests
 • as evidenced/ suggested/ indicated by
 • based on
 • can be seen/ observed when
 • as seen in
 • which is made apparent when
 • is demonstrated by/ through/ when
 • hinges on
 • The strong negative correlation suggests that . . .
 • As evidenced/ suggested/ indicated by their enlarged adrenal glands, patients with . . .
 • Based on self-reported survey results . . .
 • This phenomenon can be seen/ observed when wind speeds exceed . . .
 • As seen in the high recurrence rates of . . .
 • The causal link between A and B, which is made apparent when B triggers . . .
 • The efficacy of chocolate as a cure for unhappiness is demonstrated by survey results highlighted in . . .
 • This conclusion hinges on . . .
bir önceki açıklamayı açıklama
 • for example
 • for instance
 • by way of illustration
 • as an example
 • to clarify
 • to explain further
 • namely
 • to be specific
 • that is,
 • in other words,
 • This occurrence is rare. For example, only one in twenty . . .
 • It is unlikely that current population growth rates are sustainable. For instance, several major coastal cities are already suffering from . . .
 • By way of illustration, less than 20% of new matriculants feel prepared for . . .
 • As an example, when a country faces economic recession, polls indicate that over 80% of the population supports . . .
 • To clarify, not all government-funded facilities provide . . .
 • To explain further, large doses of Agent O can trigger . . .
 • Millennials prefer flexible work conditions, namely the ability to work remotely.
 • To be specific, bull markets can . . .
 • That is, significant and sudden drops in temperature can . . .
 • In other words, short bursts of high-intensity ultrasound can . . .
bir kategorinin temsili örneklerini tanımlama
 • for example/ instance
 • such as*
 • e.g.
 • one/ another example
 • like*
 • excluding
 • including
 • an example being

 

* NOT: “such as” ve “like” gibi iki farklı kullanım vardır. “Such as” bir kategorinin parçası olan belirli bir örneği ortaya koyar. “Like”, listelenen öğelerin tartışılan konuyla benzerlik gösterdiğini, ancak bu konularda yer almadığını önermektedir.

 • Typhoons are considered acts of God, for example/ instance.
 • The island is home to many native carnivorous plants, such as Venus flytraps.
 • The only known bioluminescent vertebrates are fish (e.g. the anglerfish and lantern fish).
 • One/ another example of this exception is . . .
 • I prefer outdoor sports like mountain climbing because they allow me to enjoy nature while exercising.
 • All mammals, excluding humans, stop drinking milk at a young age.
 • All stars, including our sun, . . .
 • Hawks feast on rodents, an example being . . .
ayırt edici kavramlar
 • in a similar case
 • unlike the case of
 • in the same way
 • as a case in point
 • in a typical situation
 • in a normal scenario
 • In a similar case, a male patient with arthritis . . .
 • Unlike a single-blind study, a double-blind study reduces the risk of observer bias.
 • Redundancy and wordiness can be reduced in the same way: through careful editing.
 • As a case in point, let’s look at the situation in which . . .
 • In a typical situation, marsupials would . . .
 • In a normal scenario, cortisol suppressant effects . . .
belirli bir durumu belirterek bir noktayı vurgulamak
 • for example
 • indeed
 • in fact
 • notably
 • markedly
 • as a case in point
 • Nocturnal marsupials, for example, have . . .
 • Indeed, since the World Health Organization declared an end to the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo . . .
 • Ice-free habitats around Antarctica, in fact, have . . .
 • High carbon steel alloys, notably, undergo a transformation when . . .
 • Markedly, the deserts irregular rainfall levels have . . .
 • As a case in point, the last known male northern white rhinoceros . . .