Kaynaklar

Başlık
Dergi yazarlığının niçin önemli olduğuna dair bir makale.
Dergi Yazarlığı Sizin için Niçin Önemli
Son bölümde, makalelerin kabul oranını, editörlerin kararlarını alırken göz önünde bulundurdukları faktörleri inceleyerek iyileştirmenin yollarını aradık. Doğru dergiyi nasıl seçeceğinize, bir dergi kapsamı ve akran... Daha fazla oku